Osoby fizyczne od 25 maja 2018 r. zyskają więcej praw wobec podmiotów, które przetwarzają ich dane osobowe. Zachęcamy do rozpoczęcia przygotowań już teraz, ponieważ naruszenie praw jednostek jest zagrożone ogromnymi karami. Trzeba m.in. zaktualizować klauzule informacyjne, przeanalizować podstawy przetwarzania, zweryfikować wewnętrzne procedury itd.

Do najważniejszych praw jednostek należą:

  • do sprostowania i uzupełnienia danych
  • do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  • do ograniczenia przetwarzania
  • do wniesienia sprzeciwu
  • do przenoszenia danych
  • powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

W celu omówienia zagadnień oraz zakresu prac wdrożeniowych RODO w Twojej firmie, zapraszam do kontaktu:

Kontakt z Inspektorem

IOD Iwona Wdowik
email: iwona.wdowik@odorodo24.pl
tel. 692 136 621