Wdrożenia RODO w Opolu

Obecne   prawo kładzie niebagatelny  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro obywateli   UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Przestrzeganie  zapisów rozporządzenia  wymagane jest od wszelkich   firm , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  interesariuszy.  Sankcje finansowe  za nieprzestrzeganie  RODO w Opolu wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym, bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Opolu. Takie badanie  pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Opolu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Opole

Wdrożenie RODO w firmie w Opolu nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Opolu będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Opolu była satysfakcjonująca , czy też należy wprowadzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Opolu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Opolu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Opolu – decyzja nakazowa Prezesa UODO przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Opole

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Opolu, który to z pewnością ciekawi wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Opolu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Opolu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wydrukowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Opolu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Opole

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Opolu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Opolu czy też wdrażają procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Opolu lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie zespolenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący mechanizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Opole

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Opolu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Opolu przez osoby biegłe w dziedzinie zabezpieczenia danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Opolu to także oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nader obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Opole

  Cena wdrożenia RODO w Opolu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Opolu była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Opolu;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Opolu – wszystkie obowiązki zostaną powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

  Na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie organizacji do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników. Ważne jest to, że wdrażanie postanowień RODO to złożony i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje konsultingu w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Opolu i w okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Opolu

  Ilość zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymusza sformułowanie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się właściwie wykwalifikować organizacje a również wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Opolu. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia zagadnienia, obręb zadań, które są do przeprowadzenia, trafność ochrony danych i zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Opole

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Opolu zwykle nakierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a również efektywnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie procedur i polityk. Szkolenia wykonywane są przez specjalistów.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl