Wdrożenie i szkolenie RODO w małych i średnich organizacjach – Kielce

Współczesne zapisy prawne kładą ogromny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie obywateli Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich działalności, które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich kontrahentów . Sankcje za nieprzestrzeganie RODO w Kielcach oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Kielcach. Taka kontrola pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Kielcach.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Kielce

Wdrożenie RODO w firmie w Kielcach nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Kielcach będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Kielcach była wystarczająca, czy też należy wprowadzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Kielcach następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Kielcach, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Kielcach – nakaz prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Kielce

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Kielcach, który to bez wątpienia zastanawia wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Kielcach dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Interesujący sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Kielcach staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Kielcach. Nie trzeba dodawać , że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Kielce

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Kielcach. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Kielcach czy też implementują procedury u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Kielcach czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei zbierają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Kielce

  Wśród różnych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Kielcach. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji ustawowych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Kielcach przez osoby umiejętne w obrębie protekcji danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Kielcach to też oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nader obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Kielce

  Cena wdrożenia RODO w Kielcach jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Kielcach była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Kielcach – wszystkie obowiązki zostaną powierzone odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

  Na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od wielu elementów. Należy pamiętać, że realizowanie postanowień RODO to mozolny i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

  Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Kielcach i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Kielcach

  Ilość zmian, które przedstawia rozporządzenie RODO egzekwuje uruchomienie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy stosownie wykwalifikować firmę plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Kielcach. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia pojęcia, zakres zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych a także podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Kielce

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Kielcach zwykle skierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces oraz owocnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie procedur i polityk. Szkolenia realizowane są przez specjalistów.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl