Oferta wdrożenia RODO w Bielawie

Obecne   prawo kładzie  ogromny  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od  wszystkich osób prawnych , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich klientów .  Sankcje  za  nierespektowanie  RODO w Bielawie  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Bielawie. Takie badanie  pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Bielawie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Bielawa

Wdrożenie RODO w firmie w Bielawie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Bielawie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Bielawie była wystarczająca, czy też należy zarządzić drobne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Bielawie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Adnotacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Bielawie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Bielawie – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Bielawa

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Bielawie, który to niewątpliwie zastanawia wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Bielawie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest kluczowa bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Ciekawy sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Bielawie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Bielawie. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Bielawa

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Bielawie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Bielawie czy też implementują działania od podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Bielawie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie złączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Bielawa

  Pośród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Bielawie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w realizacji ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Bielawie przez osoby umiejętne w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Bielawie to też oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nader obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Bielawa

  Cena wdrożenia RODO w Bielawie zależy od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Bielawie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Bielawie;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Bielawie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .


Na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu elementów. Należy pamiętać, że wprowadzenie postanowień RODO to zawiły i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Oławie i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Bielawie

Ilość zmian, które wprowadza RODO egzekwuje wprowadzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który należy właściwie przygotować organizacje i wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Bielawie. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia pojęcia, zakres zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych i podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Bielawa

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Bielawie z reguły nakierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces i efektywnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji polityk i procedur. Szkolenia przeprowadzane są przez specjalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl