Oferta wdrożenia RODO w Bielawie

RODO czyli unijne rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, ma obowiązywać od 25 maja 2018 r., w wyniku którego organizacje dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do wymogów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to główne źródło nadchodzących zmian, jednakże nie można go mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu elementów. Należy pamiętać, że wprowadzenie postanowień RODO to zawiły i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Oławie i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: