Wdrożenia i szkolenie RODO w małych i średnich organizacjach – Oleśnica

Współczesne zapisy prawne kładą ogromny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie członków UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Przestrzeganie zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszelkich działalności, które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Kary finansowe za nierespektowanie RODO w Oleśnicy oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Oleśnicy. Taka kontrola pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Oleśnicy.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Oleśnica

Wdrożenie RODO w firmie w Oleśnicy nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Oleśnicy będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Oleśnicy była satysfakcjonująca , czy też należy zarządzić drobne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Oleśnicy następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Oleśnicy, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Oleśnicy – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Oleśnica

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Oleśnicy, który to niewątpliwie zastanawia wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Oleśnicy dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Oleśnicy staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Oleśnicy. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Oleśnica

  Wiele osób sądzi , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Oleśnicy. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Oleśnicy czy też wdrażają działania od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Oleśnicy czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Oleśnica

  Wśród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Oleśnicy. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu prawnie wyznaczonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Oleśnicy przez osoby kompetentne w obrębie protekcji danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Oleśnicy to też oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obciążać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Oleśnica

  Cena wdrożenia RODO w Oleśnicy jest zależna od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Oleśnicy była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Oleśnicy – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu elementów. Należy pamiętać, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz niezbędnych zasobów.

  Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz konsultingu w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Oleśnicy i w okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl