Skuteczne wdrożenie Rodo – Karpacz

RODO czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, wchodzi w życie od 25 maja 2018 r., w wyniku którego polskie firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to podstawowe źródło nadchodzących zmian, proszę jednak nie mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie firmy do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu elementów. Należy pamiętać, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda polska firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Karpaczu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: