Skuteczne wdrożenie i szkolenie Rodo – Karpacz

Współczesne przepisy kładą ogromny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszelkich działalności, które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Kary za nieprzestrzeganie RODO w Karpaczu sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Karpaczu. Takie badanie pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Karpaczu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Karpacz

Wdrożenie RODO w firmie w Karpaczu nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Karpaczu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Karpaczu była satysfakcjonująca , czy też należy wprowadzić pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Karpaczu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Karpaczu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Karpaczu – decyzja nakazowa Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Karpacz

  Powróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Karpaczu, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Karpaczu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest potrzebna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Interesujący sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Karpaczu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Karpaczu. Oczywiste jest również to , że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Karpacz

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Karpaczu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Karpaczu czy też implementują działania od podstaw, ale także regularnie zarządzają zagadnieniami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Karpaczu czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Karpacz

  Wśród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Karpaczu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Karpaczu przez osoby przeszkolone w obrębie ochrony danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Karpaczu to także oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub zbytecznie obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy korzystnie dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Karpacz

  Cena wdrożenia RODO w Karpaczu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Karpaczu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Karpaczu;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Karpaczu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie firmy do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu elementów. Należy pamiętać, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda polska firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Karpaczu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl