Wdrożenie i szkolenie RODO w małych i średnich organizacjach – Kamienna Góra

Obecne przepisy kładą niebagatelny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Przestrzeganie zapisów dokumentu wymagane jest od wszelkich firm , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich kontrahentów . Sankcje finansowe za nieprzestrzeganie RODO w Kamiennej Górze oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Kamiennej Górze. Taka kontrola pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Kamiennej Górze.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Kamienna Góra

Wdrożenie RODO w firmie w Kamiennej Górze nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Kamiennej Górze będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Kamiennej Górze była adekwatna , czy też należy zarządzić pewne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Kamiennej Górze następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Kamiennej Górze, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Kamiennej Górze – nakaz prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Kamienna Góra

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Kamiennej Górze, który to z pewnością zastanawia wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Kamiennej Górze dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest potrzebna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Interesujący sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Kamiennej Górze staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wydrukowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Kamiennej Górze. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Kamienna Góra

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Kamiennej Górze. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Kamiennej Górze czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Kamiennej Górze czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Kamienna Góra

  Wśród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Kamiennej Górze. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Kamiennej Górze przez osoby kompetentne w dziedzinie ochrony danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Kamiennej Górze to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub zbytecznie obciążać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Kamienna Góra

  Cena wdrożenia RODO w Kamiennej Górze zależy od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Kamiennej Górze była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Kamiennej Górze;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Kamiennej Górze – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Na rynku istnieje wiele firm, które proponują dużo usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie firmy do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu czynników. Należy pamiętać, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to zawiły i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad określonych przez RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Kamiennej Górze i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl