Szkolenie i Wdrożenie RODO w Katowicach

Współczesne   zapisy prawne kładą   ogromny  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO.  Przestrzeganie  zapisów  prawa unijnego wymagane jest od  wszystkich osób prawnych , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich klientów.  Sankcje finansowe  za nieprzestrzeganie  RODO w Katowicach wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Katowicach.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Katowicach.

Szkolenie Rodo jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, czyli dla pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Szkolenie RODO w Katowicach

Wdrożenie RODO Katowice

Wdrożenie RODO w firmie w Katowicach nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Katowicach będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Katowicach była adekwatna , czy też należy wprowadzić pewne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Katowicach następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Katowicach, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich zdarzeń jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też niezbędne będzie ustalenie instrukcji zapewniających bezpieczeństwo danych w firmie oraz zasady postępowania, gdy zostanie stwierdzone naruszenie danych osobowych.

Audyt RODO Katowice

Istotnym etapem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Katowicach, to sporządzenie szczegółowego audytu. Badanie to wykonują specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Katowicach, którzy w bezstronny i kompetentny sposób zwrócą uwagę na to , czy bezpieczeństwo informacji jest odpowiednio wysokie. Raport z audytu RODO w Katowicach działa prawie jak wariograf : przejrzyście wskazuje miejsca , które na tę chwilę mają satysfakcjonujące zabezpieczenia oraz aspekty , które wymagają nadzwyczajnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Katowicach powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by już na wstępnym etapie eliminować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie badania wiąże się z wydaniem rekomendacji oraz pozostawieniem wskazówek, w jaki sposób dodatkowo zatroszczyć się o wypełnianie norm i oczekiwań prezentowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie należy pomijać zalet , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Katowicach – być może to badanie wycenione na kilkaset złotych pozwoli firmie zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić na skutek ujawnienia nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Katowice

Audyt i wdrożenie RODO w Katowicach powinien być postrzegany przez przedsiębiorców nie jako przykry obowiązek, ale jako postęp , jeden z etapów innowacji. To szereg pozytywów, które przecież można wykorzystać do marketingu i przedstawić się jako firma, której ochrona danych osobowych w Katowicach nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do współpracy z naszą działalnością , ale też wpisze się w ramy CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są wystarczająco dużą motywacją , warto pomyśleć o tym, że jedno z największych niebezpieczeństw – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zminimalizowane. Proces wdrożenia RODO w Katowicach z kolei przekłada się na bezstresowe funkcjonowanie , kontrolę nad przepływem wiedzy oraz wypracowaniem swego rodzaju kultury organizacyjnej bazującej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im szybciej się na [to działanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Katowicach – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Obsługa danych osobowych Katowice

Wielu osobom wydaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Katowicach. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Katowicach czy też implementują procedury u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Katowicach bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie złączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

Inspektor ochrony danych Katowice

Pośród różnych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Katowicach. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Katowicach przez osoby przeszkolone w dziedzinie ochrony danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Katowicach to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nadmiernie obarczać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

Cena wdrożenia RODO Katowice

Cena wdrożenia RODO w Katowicach jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Katowicach była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

 • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
 • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Katowicach – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Obecnie na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie zakładu do wdrożenia rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje porady w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Katowicach i okolicach.

Szkolenie RODO Katowice

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak dobrze doglądać ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyedukowany i kompetentny pracownik. Równie istotne jest zapoznanie z obecnymi zapisami prawnymi pracowników bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Katowicach zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej tak w teorii, jak również w praktyce ; sposób prezentacji wiadomości jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty prawne zostają zaprezentowane w sposób możliwie ciekawy . Jednocześnie warto pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc krycie się niedoinformowaniem przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych nie zostanie w żaden sposób uszanowane . Biorąc niniejsze pod uwagę, kompleksowe wdrożenie RODO w Katowicach obligatoryjnie powinno obejmować wszystkie osoby, które nawet w najdrobniejszym stopniu mają kontakt z danymi osobowymi klientów. Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Katowicach odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś przeanalizujemy kolejny element bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Katowicach.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Katowice

Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Katowicach, który to zapewne zaciekawił wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Katowicach dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest potrzebna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Katowicach staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Katowicach. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Katowicach

Ilość zmian, które przedstawia RODO wymusza stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który powinno się należycie wykwalifikować organizacje a także wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Katowicach. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia pojęcia, ramy zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych i kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Katowice

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Katowicach zwykle nakierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również efektywnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie polityk i procedur. Szkolenia wykonywane są przez fachowców.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy odpowiedzi na każde pytanie z zakresu szkoleń:

 • Czym jest szkolenie RODOw Katowicach?
 • Dla kogo są przeznaczone szkolenia RODO w Katowicach?
 • Czego między innymi dowiesz się na szkoleniu RODO organizowanym w Katowicach?
 • Dlaczego warto skorzystać z naszego szkolenia RODO
 • Korzyści ze szkolenia RODO w Katowicach
 • Opinie o szkoleniu
 • Najbliższe terminy szkoleń
 • Program szkolenia RODO w Katowicach
 • Terminy szkoleń RODO w Katowicach

Zamów szkolenie dla swojego przedsiębiorstwa lub instytucji.
Sprawdź ofertę szkoleń indywidualnych w Twojej organizacji!
Sprawdź ofertę zajęć z ochrony danych osobowych w Katowicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl 

W jakich miastach wdrażamy i szkolimy z RODO:

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl