Wdrożenie i szkolenie RODO – Legnica

Obecne zapisy prawne kładą niebagatelny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie członków Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu wdrożono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Stosowanie się do zapisów prawa unijnego wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Sankcje za nierespektowanie RODO w Legnicy wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Legnicy. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Legnicy.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Legnica

Wdrożenie RODO w firmie w Legnicy nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Legnicy będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Legnicy była satysfakcjonująca , czy też należy zarządzić drobne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Legnicy następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Legnicy, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Legnicy – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Legnica

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Legnicy, który to z pewnością ciekawi wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Legnicy dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest potrzebna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Legnicy staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Legnicy. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Legnica

  Wiele osób żyje w przekonaniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Legnicy. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Legnicy czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają zagadnieniami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Legnicy czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący mechanizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Legnica

  Wśród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Legnicy. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu nakazanych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Legnicy przez osoby umiejętne w dziedzinie ochrony danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Legnicy to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub nadmiernie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Legnica

  Cena wdrożenia RODO w Legnicy jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Legnicy była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Legnicy – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy elementów. Istotne jest to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Legnicy i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Legnicy

  Wolumen zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO egzekwuje wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy odpowiednio wykwalifikować swoją organizację plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Legnicy. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, objaśnia pojęcia, ramy zadań, które są do przeprowadzenia, zasadność ochrony danych a także podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Legnica

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Legnicy zazwyczaj nastawione jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a także sprawnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia przeprowadzane są przez specjalistów.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl