Wsparcie we wdrożeniu RODO – Legnica

RODO czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, ma obowiązywać od 25 maja 2018 r., w wyniku którego polskie firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to najważniejsze podłoże nadciągających zmian, jednakże nie można go mylić z UOD.

Kontakt:

Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy elementów. Istotne jest to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Legnicy i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: