Skuteczne wdrożenie Rodo – Brzeg

Współczesne  przepisy kładą  niebagatelny  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro  członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich  osób prawnych , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Kary finansowe  za  nierespektowanie  RODO w Brzegu  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Brzegu.  Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Brzegu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Brzeg

Wdrożenie RODO w firmie w Brzegu nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Brzegu będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Brzegu była adekwatna , czy też należy zarządzić pewne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Brzegu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Brzegu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Brzegu – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Brzeg

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Brzegu, który to bez wątpienia ciekawi wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Brzegu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest kluczowa bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Interesujący sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Brzegu staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Brzegu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Brzeg

  Wiele osób sądzi , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Brzegu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Brzegu czy też implementują działania od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Brzegu lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei zbierają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Brzeg

  Wśród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Brzegu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu powierzonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Brzegu przez osoby przeszkolone w dziedzinie zabezpieczenia danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Brzegu to także oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nader obarczać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Brzeg

  Cena wdrożenia RODO w Brzegu jest zależna od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Brzegu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Brzegu – wszystkie obowiązki zostają powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Obecnie na rynku są firmy, które oferują dużo usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie firmy do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy elementów. Należy pamiętać, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje konsultingu w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Brzegu i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Brzegu

Ilość zmian, które przedstawia rozporządzenie RODO egzekwuje zorganizowanie zaktualizowanego systemu prawnego, na który należy należycie przygotować firmy a także wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Brzegu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, wyjaśnia zagadnienia, zakres zadań, które są do wykonania, słuszność ochrony danych i zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Brzeg

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Brzegu z zasady zorientowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces i skutecznie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy polityk i procedur. Szkolenia przeprowadzane są przez profesjonalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl