Efektywne wdrożenie i szkolenie RODO – Jawor

Obecne przepisy prawne kładą ogromny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie członków Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Przestrzeganie zapisów dokumentu wymagane jest od wszystkich działalności, które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Grzywny za nieprzestrzeganie RODO w Jaworze oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Jaworze. Taka kontrola pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Jaworze.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Jawor

Wdrożenie RODO w firmie w Jaworze nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Jaworze będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Jaworze była adekwatna , czy też należy wdrożyć pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Jaworze następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Jaworze, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich zdarzeń jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też konieczne jest sporządzenie instrukcji gwarantujących bezpieczeństwo danych w firmie oraz zasady postępowania, gdy zostanie stwierdzone naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Jawor

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak dobrze pilnować ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyszkolony i kompetentny pracownik. Równie istotne jest zaznajomienie z obecnymi zapisami prawnymi pracowników bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Jaworze zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej tak w teorii, jak również w praktyce ; sposób prezentacji wiadomości jest łatwo przyswajalny i ciekawy, dzięki czemu aspekty ustawy zostają zaprezentowane w sposób możliwie przystępny. Równolegle trzeba pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc krycie się brakiem wiedzy przed kontrolą UODO nie zostanie nijak zaakceptowane. Biorąc niniejsze pod uwagę, wieloobszarowe wdrożenie RODO w Jaworze obowiązkowo powinno obejmować każdą osobę, która nawet w najmniejszym stopniu mają styczność z danymi osobowymi kontrahentów . Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Jaworze odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś przeanalizujemy kolejny element bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Jaworze.

Audyt RODO Jawor

Istotnym etapem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Jaworze, to wykonanie szczegółowego audytu. Badanie to przeprowadzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Jaworze, którzy w niezależny i kompetentny sposób przyjrzą się temu, czy bezpieczeństwo informacji jest należycie wysokie. Raport z audytu RODO w Jaworze działa niczym papierek lakmusowy: jasno ujawnia aspekty , które na ten moment mają wystarczające zabezpieczenia oraz miejsca , które wymagają szczególnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Jaworze powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by już we wczesnej fazie neutralizować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie badania wiąże się z wydaniem opinii oraz przedstawieniem wskazówek, w jaki sposób dodatkowo zatroszczyć się o respektowanie norm i wymogów przedstawianych przez Prezesa UODO . Nie należy pomijać benefitów, które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Jaworze – być może to badanie szacowane na kilkaset złotych pozwoli nam zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w wyniku ujawnienia nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Jawor

Audyt i wdrożenie RODO w Jaworze powinien być postrzegany przez przedsiębiorców nie jako przykry obowiązek, ale jako krok do przodu , jeden z etapów innowacji. To szereg pozytywów, które przecież możemy wykorzystać do marketingu i pokazać się jako firma, której ochrona danych osobowych w Jaworze nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do kooperacji z naszą działalnością , ale też wpisze się w kanwę CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są dostatecznie dużą motywacją , warto pomyśleć o tym, że jedno z największych zagrożeń – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zredukowane . Proces wdrożenia RODO w Jaworze z kolei przekłada się na brak stresu , kontrolę nad przekazywaniem wiedzy oraz wypracowaniem swoistej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im wcześniej się na [to działanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Jaworze – decyzja Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Jawor

Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Jaworze, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Jaworze dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest kluczowa bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Interesujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Jaworze staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wydrukowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Jaworze. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

Obsługa danych osobowych Jawor

Wiele osób żyje w przekonaniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Jaworze. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Jaworze czy też wdrażają działania u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają kwestiami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Jaworze bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Jawor

Wśród różnych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Jaworze. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Jaworze przez osoby kompetentne w dziedzinie protekcji danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Jaworze to też oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

Cena wdrożenia RODO Jawor

Cena wdrożenia RODO w Jaworze jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Jaworze była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

 • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Funkcjonalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
 • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Jaworze – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Jaworze i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl