Efektywne wdrożenie RODO – Jawor

RODO czyli unijne rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, wchodzi w życie od 25 maja 2018 r., w wyniku którego firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do wymogów Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie danych. RODO to podstawowe podłoże nadchodzących zmian, jednakże nie można go mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Jaworze i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: