Kompleksowe wdrożenie i szkolenie Rodo – Milicz

Współczesne prawo kładzie ogromny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie obywateli Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Przestrzeganie zapisów dokumentu wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Mandaty za nierespektowanie RODO w Miliczu wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Miliczu. Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Miliczu.

Kontakt- Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Milicz

Wdrożenie RODO w firmie w Miliczu nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Miliczu będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Miliczu była satysfakcjonująca , czy też należy wprowadzić pewne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Miliczu następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Miliczu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Miliczu – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Milicz

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Miliczu, który to z pewnością zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Miliczu dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest konieczna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Interesujący sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Miliczu staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Miliczu. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Milicz

  Wielu osobom wydaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Miliczu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Miliczu czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają zagadnieniami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Miliczu czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Milicz

  Wśród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Miliczu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu prawnie wyznaczonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Miliczu przez osoby przeszkolone w obrębie protekcji danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Miliczu to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Milicz

  Cena wdrożenia RODO w Miliczu zależy od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Miliczu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Miliczu – wszystkie obowiązki zostają powierzone odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Na rynku są firmy, które proponują szereg usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie organizacji do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od szeregu czynników. Proszę zwrócić uwagę na to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz niezbędnych zasobów.

  Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Miliczu i w okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl