Wdrożenie i szkolenie RODO w Oławie

Obecne przepisy prawne kładą ogromny nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Stosowanie się do zapisów prawa unijnego wymagane jest od wszelkich działalności, które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich kontrahentów . Mandaty za zaniechanie przestrzegania RODO w Oławie oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Oławie. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Oławie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Oława

Wdrożenie RODO w firmie w Oławie nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Oławie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Oławie była adekwatna , czy też należy wdrożyć pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Oławie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Oławie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Oławie – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Oława

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Oławie, który to niewątpliwie zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Oławie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest konieczna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Interesujący sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Oławie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Oławie. Oczywiste jest również to , że przedstawione treści są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Oława

  Wiele osób myśli , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Oławie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Oławie czy też implementują działania u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Oławie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie złączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Oława

  Wśród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Oławie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu prawnie wyznaczonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Oławie przez osoby przeszkolone w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Oławie to także oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nader obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Oława

  Cena wdrożenia RODO w Oławie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Oławie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Oławie;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Oławie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

  Obecnie na rynku jest wiele firm, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od wielu elementów. Należy pamiętać, że wprowadzenie postanowień RODO to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz niezbędnych zasobów.

  Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Oławie i w okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl