ochrona danych osobowych RODO

Jakie zmiany przyniesie rozporządzenie RODO? Zakres RODO jest bardzo szeroki, ale jednocześnie niezbyt szczegółowy, jednak standaryzuje wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych.Nowe przepisy przyjęto w formie rozporządzenia, oznacza to bezpośrednie ich stosowanie przez wszystkie firmy,  przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO wejdzie w życie 25 maja 2018 r. bez konieczności implementacji polską ustawą. Ma za zadanie ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Do najważniejszych zmian należą:

  • nowe i rozszerzone prawa osób fizycznych
  • zgody (oświadczenia woli)/rozbudowanie obowiązku informacyjnego
  • inwentaryzacja danych/wymagania wobec dokumentacji
  • zgłaszanie naruszeń/kary administracyjne
  • Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W celu omówienia zakresu prac w Twojej firmie, zapraszam do kontaktu:

Kontakt z Inspektorem

IOD Iwona Wdowik
email: iwona.wdowik@odorodo24.pl
tel. 692 136 621