Usługa wdrożenia RODO w Bolesławcu

RODO czyli unijne rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, wchodzi w życie od 25 maja 2018 r., w wyniku którego organizacje dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie danych. RODO to główne podłoże nadciągających zmian, proszę jednak nie mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Obecnie na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników. Ważne jest to, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Bolesławcu i w okolicach. Wdrażamy RODO w Bolesławcu i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: