Usługa wdrożenia RODO w Bolesławcu

Obecne  przepisy kładą   znaczny nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Przestrzeganie  zapisów rozporządzenia  wymagane jest od  wszystkich  działalności, które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich klientów .  Sankcje  za nieprzestrzeganie  RODO w Bolesławcu  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym, bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Bolesławcu.  Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Bolesławcu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Bolesławiec

Wdrożenie RODO w firmie w Bolesławcu nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Bolesławcu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Bolesławcu była adekwatna , czy też należy wdrożyć pewne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Bolesławcu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Bolesławcu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu tę inwestycję zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Bolesławcu – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Bolesławiec

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Bolesławcu, który to z pewnością zaciekawił wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Bolesławcu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Bolesławcu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Bolesławcu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione wiadomości są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Bolesławiec

  Wielu osobom zdaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Bolesławcu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Bolesławcu czy też wdrażają procedury od podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Bolesławcu lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Bolesławiec

  Wśród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Bolesławcu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu prawnie wyznaczonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Bolesławcu przez osoby biegłe w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Bolesławcu to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub nader obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Kwestia, czy warto delegować inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Bolesławiec

  Cena wdrożenia RODO w Bolesławcu zależy od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Bolesławcu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Bolesławcu;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Bolesławcu – wszystkie obowiązki zostają powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Obecnie na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników. Ważne jest to, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Bolesławcu i w okolicach. Wdrażamy RODO w Bolesławcu i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Bolesławcu

Wolumen zmian, które przedstawia RODO wymaga sformułowanie zupełnie nowego systemu prawnego, na który trzeba należycie wykwalifikować firmę a również wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Bolesławcu. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, objaśnia pojęcia, obręb zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych oraz kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Bolesławiec

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Bolesławcu z zasady nakierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces oraz owocnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji procedur i polityk. Szkolenia realizowane są przez profesjonalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl