Profesjonalne wdrożenie i szkolenie RODO w Jelczu-Laskowicach

Obecne przepisy prawne kładą ogromny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Stosowanie się do zapisów dokumentu wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Kary finansowe za nieprzestrzeganie RODO w Jelczu-Laskowicach wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Jelczu-Laskowicach. Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Jelczu-Laskowicach.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Jelcz-Laskowice

Wdrożenie RODO w firmie w Jelczu-Laskowicach nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Jelczu-Laskowicach będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Jelczu-Laskowicach była adekwatna , czy też należy wprowadzić drobne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Jelczu-Laskowicach następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Adnotacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Jelczu-Laskowicach, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Jelczu-Laskowicach – decyzja nakazowa Prezesa UODO przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Jelcz-Laskowice

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Jelczu-Laskowicach, który to zapewne zastanawia wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Jelczu-Laskowicach dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Jelczu-Laskowicach staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Jelczu-Laskowicach. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione treści są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Jelcz-Laskowice

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Jelczu-Laskowicach. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Jelczu-Laskowicach czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Jelczu-Laskowicach bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Jelcz-Laskowice

  Wśród różnych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Jelczu-Laskowicach. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w realizacji powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Jelczu-Laskowicach przez osoby umiejętne w obrębie zabezpieczenia danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Jelczu-Laskowicach to także oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub nadmiernie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Jelcz-Laskowice

  Cena wdrożenia RODO w Jelczu-Laskowicach zależy od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Jelczu-Laskowicach była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Jelczu-Laskowicach;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Jelczu-Laskowicach – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

  Na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu elementów. Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień RODO to zawiły i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Jelczu-Laskowicach i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl