Usługa wdrożenia RODO w Poznaniu

Współczesne  przepisy kładą  niebagatelny  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro obywateli   UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Stosowanie się do zapisów  dokumentu  wymagane jest od  wszystkich  działalności, które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich  interesariuszy.  Grzywny  za  zaniechanie przestrzegania RODO w Poznaniu  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym  i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Poznaniu.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Poznaniu.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Poznań

Wdrożenie RODO w firmie w Poznaniu nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Poznaniu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Poznaniu była wystarczająca, czy też należy zarządzić drobne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Poznaniu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Poznaniu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu zdiagnozowanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Poznaniu – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Poznań

  Powróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Poznaniu, który to z pewnością zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Poznaniu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Poznaniu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Poznaniu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione wiadomości są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Poznań

  Wiele osób sądzi , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Poznaniu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Poznaniu czy też implementują działania u podstaw, ale także regularnie zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Poznaniu czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Poznań

  Wśród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Poznaniu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu ustawowych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Poznaniu przez osoby kompetentne w obrębie protekcji danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Poznaniu to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nader obarczać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Poznań

  Cena wdrożenia RODO w Poznaniu zależy od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Poznaniu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Poznaniu – wszystkie obowiązki będą powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

Na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu elementów. Istotne jest to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów oraz niezbędnych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO organizacje muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Poznaniu i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Poznaniu

Wolumen zmian, które przedstawia RODO egzekwuje wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się właściwie wykwalifikować wszystkie firmy i wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Poznaniu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia zagadnienia, skala zadań, które są do wykonania, słuszność ochrony danych również zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Poznań

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Poznaniu z reguły skierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Zapoznanie się ze zmianami jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces plus efektywnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie procedur i polityk. Szkolenia przeprowadzane są przez specjalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl