Usługa wdrożenia RODO w Brzegu Dolnym

Obecne  przepisy kładą  niebagatelny  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro  członków  UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO. Dostosowanie się do  zapisów rozporządzenia  wymagane jest od wszelkich   działalności, które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  interesariuszy.  Mandaty za nieprzestrzeganie  RODO w Brzegu Dolnym wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Brzegu Dolnym. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Brzegu Dolnym.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Brzeg Dolny

Wdrożenie RODO w firmie w Brzegu Dolnym nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Brzegu Dolnym będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Brzegu Dolnym była wystarczająca, czy też należy wprowadzić pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Brzegu Dolnym następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Brzegu Dolnym, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Brzegu Dolnym – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Brzeg Dolny

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Brzegu Dolnym, który to z pewnością ciekawi wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Brzegu Dolnym dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Brzegu Dolnym staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Brzegu Dolnym. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Brzeg Dolny

  Wielu osobom zdaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Brzegu Dolnym. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Brzegu Dolnym czy też wdrażają działania u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Brzegu Dolnym bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie złączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Brzeg Dolny

  Pośród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Brzegu Dolnym. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w realizacji powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Brzegu Dolnym przez osoby biegłe w dziedzinie ochrony danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Brzegu Dolnym to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Brzeg Dolny

  Cena wdrożenia RODO w Brzegu Dolnym jest zależna od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Brzegu Dolnym była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Brzegu Dolnym – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

Na rynku są firmy, które oferują szereg usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od wielu czynników. Ważne jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Brzegu Dolnym i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Brzegu Dolnym

Wolumen zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO wymaga wprowadzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się należycie wykwalifikować przedsiębiorstwa oraz wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Brzegu Dolnym. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, objaśnia pojęcia, rozpiętość zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych a także kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Brzegu Dolnym

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Brzegu Dolnym z reguły kierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Zapoznanie się ze zmianami jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie procedur i polityk. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl