Efektywne wdrożenie RODO Namysłów

Nowe Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych w życie wchodzi Od 25 maja, w wyniku którego firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to główne podłoże nadchodzących zmian, proszę jednak nie mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników. Istotne jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Namysłowie i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: