Efektywne wdrożenie i szkolenie RODO Namysłów

Współczesne prawo kładzie niebagatelny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Przestrzeganie zapisów dokumentu wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Mandaty za zaniechanie przestrzegania RODO w Namysłowie wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Namysłowie. Taka kontrola pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Namysłowie.

Kontakt:

Wdrożenie RODO Namysłów

Wdrożenie RODO w firmie w Namysłowie nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Namysłowie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Namysłowie była adekwatna , czy też należy wdrożyć drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Namysłowie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Namysłowie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Namysłowie – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Namysłów

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Namysłowie, który to niewątpliwie ciekawi wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Namysłowie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Namysłowie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Namysłowie. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Namysłów

  Wiele osób myśli , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Namysłowie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Namysłowie czy też implementują działania od podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Namysłowie czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Namysłów

  Pośród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Namysłowie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w realizacji nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Namysłowie przez osoby umiejętne w obrębie ochrony danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Namysłowie to także oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nader obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Namysłów

  Cena wdrożenia RODO w Namysłowie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Namysłowie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kalkulacji interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Namysłowie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w kwestii RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

  Na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników. Istotne jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Namysłowie i w okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl