Wdrożenie i szkolenie RODO w Krakowie

Współczesne   zapisy prawne kładą  niebagatelny  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie  obywateli   UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Stosowanie się do zapisów rozporządzenia  wymagane jest od  wszystkich  firm , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich  interesariuszy. Kary  za nieprzestrzeganie  RODO w Krakowie wynoszą  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Krakowie. Takie badanie  pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Krakowie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Kraków

Wdrożenie RODO w firmie w Krakowie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Krakowie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Krakowie była satysfakcjonująca , czy też należy zarządzić drobne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Krakowie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Krakowie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Krakowie – decyzja nakazowa Prezesa UODO przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Kraków

  Powróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Krakowie, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Krakowie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest potrzebna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Krakowie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Krakowie. Oczywiste jest również to , że przedstawione wiadomości są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Kraków

  Wiele osób jest przekonana, że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Krakowie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Krakowie czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają zagadnieniami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Krakowie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie zespolenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Kraków

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Krakowie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji powierzonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Krakowie przez osoby przeszkolone w obrębie protekcji danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Krakowie to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nadmiernie obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Kraków

  Cena wdrożenia RODO w Krakowie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Krakowie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Krakowie – wszystkie obowiązki zostaną powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Na rynku jest wiele firm, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie zakładu do wdrożenia rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu czynników. Należy pamiętać, że wdrożenie postanowień RODO to złożony i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Krakowie i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Krakowie

  Ilość zmian, które prezentuje RODO egzekwuje uruchomienie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba należycie przygotować firmy plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Krakowie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy zagadnienia, zasięg zadań, które są do zrealizowania, trafność ochrony danych również kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Kraków

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Krakowie z reguły skierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces plus efektywnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie procedur i polityk. Szkolenia prowadzone są przez fachowców.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl