Skuteczne wdrożenie i szkolenie Rodo – Gliwice

Współczesne prawo kładzie ogromny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Przestrzeganie zapisów dokumentu wymagane jest od wszelkich firm , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Mandaty za zaniechanie przestrzegania RODO w Gliwicach oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Gliwicach. Taka kontrola pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Gliwicach.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Gliwice

Wdrożenie RODO w firmie w Gliwicach nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Gliwicach będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Gliwicach była adekwatna , czy też należy wprowadzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Gliwicach następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Gliwicach, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można stuprocentowo wyeliminować. Większość takich kazusów jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też konieczne jest sporządzenie instrukcji zapewniających bezpieczeństwo danych w firmie oraz metody postępowania, gdy zostanie stwierdzone naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Gliwice

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak skutecznie doglądać ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyszkolony i kompetentny pracownik. Równie ważne jest zapoznanie z obecnymi zapisami prawnymi osób bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Gliwicach dostarczy wszelkiej niezbędnej wiedzy przedstawionej tak w teorii, jak również w praktyce ; sposób prezentacji informacji jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty legalne zostają przedstawione w sposób możliwie przystępny. Jednocześnie warto pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc tłumaczenie się niewiedzą przed kontrolą UODO nie zostanie w żaden sposób zrozumiane . Biorąc niniejsze pod uwagę, kompleksowe wdrożenie RODO w Gliwicach obligatoryjnie powinno obejmować każdą osobę, która nawet w najmniejszym stopniu mają kontakt z danymi osobowymi kontrahentów . Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Gliwicach odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś przeanalizujemy kolejny element bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Gliwicach.

Audyt RODO Gliwice

Istotnym elementem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Gliwicach, to wykonanie szczegółowego audytu. Badanie to sporządzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Gliwicach, którzy w bezstronny i kompetentny sposób zwrócą uwagę na to , czy bezpieczeństwo informacji jest należycie wysokie. Raport z audytu RODO w Gliwicach działa niczym wykrywacz kłamstw : jasno ujawnia aspekty , które na ten moment mają satysfakcjonujące zabezpieczenia oraz obszary, które wymagają ponadprzeciętnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Gliwicach powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by już na wstępnym etapie neutralizować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie badania wiąże się z wydaniem rekomendacji oraz przedstawieniem informacji , w jaki sposób dodatkowo zadbać o wypełnianie norm i wymogów komunikowanych przez Prezesa UODO . Nie należy bagatelizować zalet , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Gliwicach – być może to badanie wyceniane na kilkaset złotych pozwoli firmie zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić na skutek uwydatnienia nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Gliwice

Audyt i wdrożenie RODO w Gliwicach powinien być postrzegany przez biznesmenów nie jako przykry obowiązek, ale jako postęp , jeden z etapów innowacji. To szereg korzyści , które przecież można wykorzystać do reklamy i przedstawić się jako firma, której ochrona danych osobowych w Gliwicach nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do kooperacji z naszym przedsiębiorstwem, ale także wpisze się w ramy CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są wystarczająco dużym motywatorem, warto pomyśleć o tym, że jedno z największych zagrożeń – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zneutralizowane . Proces wdrożenia RODO w Gliwicach z kolei przekłada się na brak stresu , kontrolę nad przekazywaniem wiedzy oraz wypracowaniem swego rodzaju kultury organizacyjnej bazującej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im wcześniej się na [to działanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Gliwicach – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Gliwice

Powróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Gliwicach, który to z pewnością zaciekawił wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Gliwicach dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Gliwicach staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wydrukowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Gliwicach. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

Obsługa danych osobowych Gliwice

Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Gliwicach. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Gliwicach czy też implementują działania od podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Gliwicach lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Gliwice

Pośród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Gliwicach przez osoby kompetentne w dziedzinie protekcji danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Gliwicach to także oszczędność dla właściciela firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy korzystnie dla firmy wykonując ten krok .

Cena wdrożenia RODO Gliwice

Cena wdrożenia RODO w Gliwicach jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Gliwicach była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

 • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
 • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;
  • Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Gliwicach – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

   Obecnie na rynku jest wiele firm, które proponują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy elementów. Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień RODO to zawiły i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

   Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad określonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO wszystkie firmy muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Gliwicach i w okolicach.

   W jakich miastach wdrażamy RODO:

   Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Gliwicach

   Ilość zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO wymusza utworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba należycie przygotować swoją organizację i wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Gliwicach. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy zagadnienia, skala zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych oraz tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

   Ochrona danych osobowych szkolenie Gliwice

   Szkolenie wdrożeniowe RODO w Gliwicach zazwyczaj zorientowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces oraz skutecznie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy polityk i procedur. Szkolenia realizowane są przez specjalistów.

   Pozdrawiamy,
   Zespół Ekspertów odoRODO24.pl