Usługa wdrożenia i szkolenia RODO w Nowej Rudzie

Obecne przepisy prawne kładą zasadniczy nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Stosowanie się do zapisów dokumentu wymagane jest od wszelkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Kary finansowe za nierespektowanie RODO w Nowej Rudzie sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Nowej Rudzie. Takie badanie pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Nowej Rudzie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Nowa Ruda

Wdrożenie RODO w firmie w Nowej Rudzie nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Nowej Rudzie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Nowej Rudzie była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Nowej Rudzie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Nowej Rudzie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Nowej Rudzie – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Nowa Ruda

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Nowej Rudzie, który to bez wątpienia zaciekawił wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Nowej Rudzie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Nowej Rudzie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wydrukowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Nowej Rudzie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Nowa Ruda

  Wielu osobom wydaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Nowej Rudzie. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Nowej Rudzie czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają zagadnieniami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Nowej Rudzie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Nowa Ruda

  Wśród różnych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Nowej Rudzie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Nowej Rudzie przez osoby umiejętne w dziedzinie zabezpieczenia danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Nowej Rudzie to przede wszystkim oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Nowa Ruda

  Cena wdrożenia RODO w Nowej Rudzie zależy od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Nowej Rudzie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Nowej Rudzie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Na rynku są firmy, które oferują szereg usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od szeregu czynników. Ważne jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje porady w zakresie wdrożenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Nowej Rudzie i w okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl