Wdrożenie RODO przez specjalistów w Żmigrodzie

RODO czyli unijne rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, ma obowiązywać od 25 maja 2018 r., w wyniku którego przedsiębiorstwa dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to najistotniejsze podłoże nadciągających zmian, jednakże nie można go mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Na rynku istnieje wiele firm, które proponują szereg usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu czynników. Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to zawiły i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Żmigrodzie i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: