Wdrażamy RODO w Polkowicach

Od 25 maja w życie wchodzi rozporządzenie RODO, w wyniku którego firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to najważniejsze podłoże nadciągających zmian, jednakże nie można go mylić z UOD.

Kontakt:

Obecnie na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie organizacji do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad określonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Polkowicach i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Polkowicach

Ilość zmian, które przedstawia RODO wymaga utworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy właściwie przygotować wszystkie firmy oraz wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Polkowicach. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, tłumaczy pojęcia, ramy zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych również tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Polkowice

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Polkowicach zazwyczaj nastawione jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces plus poprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie polityk i procedur. Szkolenia przeprowadzane są przez fachowców.