Zestawienie najważniejszych czynności do wdrożenia Rodo – Bydgoszcz

Obecne   prawo kładzie  znaczny nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie  obywateli   UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od  wszystkich  działalności, które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Kary  za  nierespektowanie  RODO w Bydgoszczy  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Bydgoszczy.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Bydgoszczy.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Bydgoszcz

Wdrożenie RODO w firmie w Bydgoszczy nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zaskoczyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Bydgoszczy będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Bydgoszczy była adekwatna , czy też należy wprowadzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Bydgoszczy następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Bydgoszczy, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Bydgoszczy – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Bydgoszcz

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Bydgoszczy, który to z pewnością zastanawia wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Bydgoszczy dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Bydgoszczy staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Bydgoszczy. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Bydgoszcz

  Wiele osób jest przekonana, że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Bydgoszczy. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Bydgoszczy czy też wdrażają procedury od podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Bydgoszczy czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Bydgoszcz

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Bydgoszczy. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu ustawowych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Bydgoszczy przez osoby kompetentne w obrębie ochrony danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Bydgoszczy to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obciążać dotychczasowego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy postępując w ten sposób.

  Cena wdrożenia RODO Bydgoszcz

  Cena wdrożenia RODO w Bydgoszczy jest uzależniona od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Bydgoszczy była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Bydgoszczy – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

Obecnie na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy elementów. Ważne jest to, że wypełnienie postanowień RODO to złożony i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Bydgoszczy i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Bydgoszczy

Ilość zmian, które prezentuje rozporządzenie RODO wymusza zorganizowanie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy właściwie wykwalifikować organizacje a również wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Bydgoszczy . Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy zagadnienia, ramy zadań, które są do wykonania, trafność ochrony danych a także kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Bydgoszcz

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Bydgoszczy z zasady kierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces a również sprawnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy polityk i procedur. Szkolenia realizowane są przez profesjonalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl