Pomoc we wdrożeniu RODO w Wałbrzychu

Współczesne  przepisy kładą   ogromny  nacisk na respektowanie  tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro  członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie  RODO. Dostosowanie się do  zapisów  prawa unijnego wymagane jest od wszelkich  osób prawnych , które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich klientów .  Sankcje finansowe  za  nierespektowanie  RODO w Wałbrzychu  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym, bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Wałbrzychu. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Wałbrzychu.

Kontakt:

Obecnie na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od szeregu elementów. Ważne jest to, że wdrożenie postanowień RODO to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO wszystkie firmy muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Wałbrzychu i w okolicach.

Wdrożenie RODO Wałbrzych

Wdrożenie RODO w firmie w Wałbrzychu nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Wałbrzychu będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Wałbrzychu była adekwatna , czy też należy zarządzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Wałbrzychu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Wałbrzychu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Wałbrzychu – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Wałbrzych

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Wałbrzychu, który to z pewnością zaciekawił wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Wałbrzychu dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Wałbrzychu staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Wałbrzychu. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Wałbrzych

  Wiele osób jest przekonana, że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Wałbrzychu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Wałbrzychu czy też implementują procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Wałbrzychu czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o topowej jakości.

  Inspektor ochrony danych Wałbrzych

  Wśród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Wałbrzychu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Wałbrzychu przez osoby przeszkolone w obrębie protekcji danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Wałbrzychu to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub niepotrzebnie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Wałbrzych

  Cena wdrożenia RODO w Wałbrzychu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Wałbrzychu była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

    Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Wałbrzychu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

W jakich miastach wdrażamy RODO: