Audyt zgodności z RODO

Administratorem Twoich danych jest Wdowik Projekt Krystian Wdowik z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Semaforowej 25a/3. Wszelką korespondencję w sprawie swoich danych osobowych możesz kierować na podany adres mailowy: iod@odorodo24.pl.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podany adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podane w korespondencji dane są dobrowolne, ale niezbędne do tego, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: