Wdrożenie i szkolenie RODO – Lubin

Współczesne prawo kładzie ogromny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie obywateli UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich firm , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich interesariuszy. Mandaty za zaniechanie przestrzegania RODO w Lubinie sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Lubinie. Taka kontrola pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Lubinie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Lubin

Wdrożenie RODO w firmie w Lubinie nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może pogrążyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Lubinie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Lubinie była satysfakcjonująca , czy też należy wprowadzić pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Lubinie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Lubinie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Lubinie – decyzja Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Lubin

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Lubinie, który to niewątpliwie ciekawi wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Lubinie dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Lubinie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Lubinie. Oczywiste jest również to , że przedstawione treści są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Lubin

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Lubinie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Lubinie czy też implementują działania od podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Lubinie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Lubin

  Wśród różnych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Lubinie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu powierzonych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Lubinie przez osoby przeszkolone w obrębie protekcji danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Lubinie to przede wszystkim oszczędność dla właściciela firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub niepotrzebnie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy postępując w taki sposób.

  Cena wdrożenia RODO Lubin

  Cena wdrożenia RODO w Lubinie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Lubinie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Lubinie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

  Na rynku istnieje wiele firm, które oferują szereg usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu czynników. Ważne jest to, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje konsultingu w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Lubinie i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO: