Kompleksowe wdrożenie i szkolenie RODO w Głogowie

Współczesne prawo kładzie ogromny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Stosowanie się do zapisów prawa unijnego wymagane jest od wszystkich firm , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich kontrahentów . Mandaty za zaniechanie przestrzegania RODO w Głogowie oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Głogowie. Taka kontrola pozwoli uniknąć nieprzyjemnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Głogowie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Głogów

Wdrożenie RODO w firmie w Głogowie nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Głogowie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Głogowie była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć pewne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Głogowie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Głogowie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu tę inwestycję zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Głogowie – nakaz prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Głogów

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Głogowie, który to bez wątpienia zastanawia wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Głogowie dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest konieczna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Głogowie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Głogowie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Głogów

  Wiele osób myśli , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Głogowie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Głogowie czy też wdrażają procedury od podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają zagadnieniami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Głogowie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei zbierają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie złączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Głogów

  Pośród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Głogowie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu nakazanych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Głogowie przez osoby umiejętne w dziedzinie zabezpieczenia danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Głogowie to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Głogów

  Cena wdrożenia RODO w Głogowie jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Głogowie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany audyt ochrony danych osobowych w Głogowie;

  Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do wyceny interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Głogowie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu czynników. Proszę zwrócić uwagę na to, że realizowanie postanowień RODO to skomplikowany i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO wszystkie firmy muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie wprowadzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Głogowie i w okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Głogowie

  Ilość zmian, które przedstawia RODO egzekwuje sformułowanie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba właściwie przygotować firmy oraz wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Głogowie. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia zagadnienia, obręb zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych również zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Głogów

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Głogowie zwykle zorientowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również sprawnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia realizowane są przez profesjonalistów.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl