Profesjonalne wdrożenie RODO – Warszawa i okolice

Obecne   zapisy prawne kładą   ogromny  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro obywateli   UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO. Dostosowanie się do  zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich   działalności, które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  interesariuszy. Kary  za  nierespektowanie  RODO w Warszawie  oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym ,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Warszawie. Takie badanie  pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Warszawie.

Kontakt:

Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują szereg usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu elementów. Istotne jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz niezbędnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy w zakresie wprowadzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Warszawie i w okolicach.

Wdrożenie RODO Warszawa

Wdrożenie RODO w firmie w Warszawie nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Warszawie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Warszawie była adekwatna , czy też należy zarządzić drobne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Warszawie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Warszawie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Warszawie – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Warszawa

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Warszawie, który to zapewne ciekawi wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Warszawie dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest potrzebna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Warszawie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Warszawie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Warszawa

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Warszawie. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Warszawie czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają kwestiami wskazywanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Warszawie lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Warszawa

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Warszawie przez osoby kompetentne w obrębie ochrony danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Warszawie to też oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Warszawa

  Cena wdrożenia RODO w Warszawie zależy od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Warszawie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Warszawie;