Pomoc we wdrożeniu RODO w Ząbkowicach Śląskich

Współczesne  przepisy kładą   ogromny  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie  obywateli   UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  zapisywane jako RODO.  Stosowanie się do zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich   działalności, które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  interesariuszy.  Kary finansowe  za nieprzestrzeganie  RODO w Ząbkowicach Śląskich  oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym, bezpieczniejszym  i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Ząbkowicach Śląskich. Takie badanie  pozwoli uniknąć  bolesnych kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Ząbkowicach Śląskich.

Kontakt:

Na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie organizacji do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy elementów. Należy pamiętać, że wdrażanie postanowień RODO to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Ząbkowicach Śląskich i w okolicach.

Wdrożenie RODO Ząbkowice Śląskie

Wdrożenie RODO w firmie w Ząbkowicach Śląskich nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Ząbkowicach Śląskich będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Ząbkowicach Śląskich była wystarczająca, czy też należy wprowadzić pewne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Ząbkowicach Śląskich następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Ząbkowicach Śląskich, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Ząbkowicach Śląskich – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Ząbkowice Śląskie

  Wróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Ząbkowicach Śląskich, który to z pewnością zaciekawił wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Ząbkowicach Śląskich dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest potrzebna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Ząbkowicach Śląskich staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Ząbkowicach Śląskich. Nie trzeba dodawać , że przedstawione treści są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Ząbkowice Śląskie

  Wielu osobom zdaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Ząbkowicach Śląskich. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Ząbkowicach Śląskich czy też implementują procedury od podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami nakazanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Ząbkowicach Śląskich bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający system – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Ząbkowice Śląskie

  Pośród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Ząbkowicach Śląskich. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wykonywaniu ustawowych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Ząbkowicach Śląskich przez osoby umiejętne w dziedzinie protekcji danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Ząbkowicach Śląskich to przede wszystkim oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto delegować inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego nakazu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Ząbkowice Śląskie

  Cena wdrożenia RODO w Ząbkowicach Śląskich jest uzależniona od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Ząbkowicach Śląskich była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl