Wdrożenie i szkolenie RODO – Jelenia Góra

Obecne przepisy kładą ogromny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Dostosowanie się do zapisów dokumentu wymagane jest od wszelkich firm , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich interesariuszy. Sankcje finansowe za nierespektowanie RODO w Jeleniej Górze oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Jeleniej Górze. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Jeleniej Górze.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Jelenia Góra

Wdrożenie RODO w firmie w Jeleniej Górze nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zgubić niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Jeleniej Górze będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Jeleniej Górze była wystarczająca, czy też należy wdrożyć pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Jeleniej Górze następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Jeleniej Górze, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Jeleniej Górze – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Jelenia Góra

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Jeleniej Górze, który to niewątpliwie zastanawia wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Jeleniej Górze dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Jeleniej Górze staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Jeleniej Górze. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione wiadomości są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Jelenia Góra

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Jeleniej Górze. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Jeleniej Górze czy też wdrażają działania od podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Jeleniej Górze bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie scalenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Jelenia Góra

  Wśród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Jeleniej Górze. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu prawnie wyznaczonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Jeleniej Górze przez osoby biegłe w obrębie protekcji danych osobowych to kolejny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Jeleniej Górze to także oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nadmiernie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Jelenia Góra

  Cena wdrożenia RODO w Jeleniej Górze jest zależna od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Jeleniej Górze była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Jeleniej Górze – wszystkie obowiązki zostaną powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Na rynku istnieje wiele firm, które oferują szereg usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie organizacji do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu czynników. Istotne jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to zawiły i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad określonych przez RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Jeleniej Górze i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Jeleniej Górze

Ilość zmian, które wprowadza RODO wymaga sformułowanie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba odpowiednio wykwalifikować firmy plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Jeleniej Górze. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy zagadnienia, zasięg zadań, które są do przeprowadzenia, słuszność ochrony danych również kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Jelenia Góra

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Jeleniej Górze z zasady nakierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a również poprawnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy polityk i procedur. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl