Wdrożenie i szkolenie RODO – Długołęka

Obecne  przepisy kładą   zasadniczy  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie  obywateli   Unii Europejskiej , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od wszelkich   firm , które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich  interesariuszy. Kary  za  nierespektowanie  RODO w Długołęce  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Długołęce. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  obszary, gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Długołęce.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Długołęka

Wdrożenie RODO w firmie w Długołęce nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Długołęce będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania możliwych niebezpieczeństw . Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Długołęce była wystarczająca, czy też należy wprowadzić pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Długołęce następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Długołęce, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można całkowicie wyeliminować. Większość takich sytuacji jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też niezbędne będzie rozpisanie instrukcji gwarantujących bezpieczeństwo danych w firmie oraz zasady postępowania, gdy zostanie stwierdzone naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Długołęka

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak skutecznie stać na straży ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyedukowany i kompetentny pracownik. Równie ważne jest zaznajomienie z obecnie obowiązującymi zapisami prawnymi osób bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Długołęce zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej tak w teorii, jak również w praktyce ; sposób prezentacji wiadomości jest łatwo przyswajalny i ciekawy, wskutek czego aspekty legalne zostają przedstawione w sposób możliwie ciekawy . Jednocześnie należy pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc zasłanianie się niewiedzą przed kontrolą państwową nie zostanie w żaden sposób uszanowane . Biorąc te okoliczności pod uwagę, wieloobszarowe wdrożenie RODO w Długołęce obligatoryjnie powinno obejmować wszystkie osoby, które nawet w najmniejszym stopniu mają styczność z danymi osobowymi klientów. Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Długołęce odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś poruszymy kolejną część bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Długołęce.

Audyt RODO Długołęka

Istotną częścią procesu, jaką jest wprowadzenie RODO w Długołęce, to przeprowadzenie dogłębnego audytu. Badanie to przeprowadzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Długołęce, którzy w bezstronny i kompetentny sposób przyjrzą się temu, czy bezpieczeństwo informacji jest odpowiednio wysokie. Raport z audytu RODO w Długołęce działa prawie jak wariograf : przejrzyście wskazuje aspekty , które na tę chwilę mają satysfakcjonujące zabezpieczenia oraz miejsca , które wymagają nadzwyczajnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Długołęce powinien być czynnością co najmniej kilkukrotnie powtarzaną, by jak najszybciej niwelować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie kontroli wiąże się z wydaniem opinii oraz przedstawieniem informacji , w jaki sposób dodatkowo zatroszczyć się o wypełnianie norm i wymagań przedstawianych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie należy lekceważyć walorów , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Długołęce – być może to badanie wyceniane na kilkaset złotych pozwoli firmie zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w wyniku uwydatnienia nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Długołęka

Audyt i wdrożenie RODO w Długołęce powinien być postrzegany przez właścicieli firm nie jako przykry obowiązek, ale jako krok do przodu , jeden z etapów innowacji. To szereg plusów , które przecież możemy wykorzystać do reklamy i pokazać się jako firma, której ochrona danych osobowych w Długołęce nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do współpracy z naszym przedsiębiorstwem, ale też wpisze się w kanwę CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są dostatecznie dużym motywatorem, warto pomyśleć o tym, że jedno z największych niebezpieczeństw – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zredukowane . Proces wdrożenia RODO w Długołęce z kolei przekłada się na bezstresowe funkcjonowanie , kontrolę nad przepływem informacji oraz wypracowaniem swego rodzaju kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im wcześniej się na [to działanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Długołęce – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Długołęka

Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Długołęce, który to z pewnością zastanawia wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Długołęce dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Pasjonujący sposób prowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Długołęce staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wygenerowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Długołęce. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

Obsługa danych osobowych Długołęka

Wielu osobom wydaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Długołęce. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Długołęce czy też implementują procedury u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Długołęce czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Długołęka

Pośród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Długołęce. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Długołęce przez osoby przeszkolone w dziedzinie ochrony danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Długołęce to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Kwestia, czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując ten krok .

Cena wdrożenia RODO Długołęka

Cena wdrożenia RODO w Długołęce jest zależna od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Długołęce była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie poniższych informacji:

 • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
 • Metody przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Funkcjonalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
 • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Długołęce – wszystkie obowiązki zostaną powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

Na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników. Ważne jest to, że wdrażanie postanowień RODO to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Długołęce i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Długołęce

Ilość zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO egzekwuje stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się odpowiednio wykwalifikować swoją organizację a także wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Długołęce. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, wyjaśnia pojęcia, ramy zadań, które są do przeprowadzenia, zasadność ochrony danych również podłoże historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Długołęka

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Długołęce zazwyczaj nakierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Obeznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces a także owocnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie polityk i procedur. Szkolenia realizowane są przez profesjonalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl