Wdrażamy RODO – Długołęka

RODO czyli unijne rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, ma obowiązywać od 25 maja 2018 r., w wyniku którego przedsiębiorstwa dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to najważniejsze podłoże nadchodzących zmian, ale nie można go mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:

Na rynku jest wiele firm, które oferują dużo usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników. Ważne jest to, że wdrażanie postanowień RODO to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz porady w zakresie wdrożenia rozporządzenia RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Długołęce i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO: