Wdrożenie i szkolenie RODO w Dzierżoniowie

Współczesne   zapisy prawne kładą  niebagatelny  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych.  Mając na uwadze dobro  członków  UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO.  Stosowanie się do zapisów rozporządzenia  wymagane jest od wszelkich   działalności, które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Grzywny  za  nierespektowanie  RODO w Dzierżoniowie  oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym, bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Dzierżoniowie. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Dzierżoniowie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Dzierżoniów

Wdrożenie RODO w firmie w Dzierżoniowie nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zgubić niejednego właściciela firmy . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Dzierżoniowie będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Dzierżoniowie była wystarczająca, czy też należy wprowadzić drobne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Dzierżoniowie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Dzierżoniowie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ustalenie słabych punktów i sytuacji krytycznych, których nie można w stu procentach wyeliminować. Większość takich kazusów jest wprost wskazywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych, stąd też niezbędne będzie rozpisanie instrukcji gwarantujących bezpieczeństwo danych w firmie oraz metody postępowania, gdy zaobserwuje się naruszenie danych osobowych.

Szkolenie RODO Dzierżoniów

Żadna instrukcja, żadna dyspozycja i żadne polecenie nie będzie tak dobrze doglądać ochrony danych osobowych w firmie, jak dobrze wyedukowany i kompetentny pracownik. Równie ważne jest zaznajomienie z obecnie obowiązującymi zapisami prawnymi pracowników bezpośrednio podejmujących decyzje wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy: kierowników, dyrektorów, członków zarządu i prezesa. Szkolenie RODO w Dzierżoniowie zagwarantuje wszelką niezbędną wiedzę przedstawionej zarówno w teorii, jak i w praktyce; sposób prezentacji informacji jest łatwo przyswajalny i ciekawy, dzięki czemu aspekty ustawy zostają zaprezentowane w sposób możliwie atrakcyjny . Równolegle warto pamiętać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, więc krycie się niewiedzą przed kontrolą państwową nie zostanie nijak uszanowane . Biorąc niniejsze pod uwagę, kompleksowe wdrożenie RODO w Dzierżoniowie obowiązkowo powinno obejmować każdą osobę, która nawet w najmniejszym stopniu mają styczność z danymi osobowymi klientów. Na pytanie, jak wygląda szkolenie z ochrony danych osobowych dla pracowników w Dzierżoniowie odpowiemy szczegółowo w dalszej części wpisu – teraz zaś przeanalizujemy kolejny element bezpieczeństwa, jaką jest audyt RODO w Dzierżoniowie.

Audyt RODO Dzierżoniów

Istotnym etapem procesu, jakim jest wprowadzenie RODO w Dzierżoniowie, to sporządzenie szczegółowego audytu. Badanie to sporządzają specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych w Dzierżoniowie, którzy w bezstronny i profesjonalny sposób zwrócą uwagę na to , czy bezpieczeństwo informacji jest należycie wysokie. Raport z audytu RODO w Dzierżoniowie działa prawie jak wykrywacz kłamstw : jasno ujawnia miejsca , które na tę chwilę mają należyte zabezpieczenia oraz miejsca , które wymagają szczególnej uwagi. Audyt ochrony danych osobowych w Dzierżoniowie powinien być czynnością wielokrotnie powtarzaną, by już we wczesnej fazie niwelować potencjalne zagrożenie, jak na przykład niepożądane udostępnianie danych osobowych czy nieprawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa informacji. Zakończenie badania wiąże się ze sporządzeniem opinii oraz pozostawieniem wskazówek, w jaki sposób dodatkowo zatroszczyć się o respektowanie norm i wymagań przedstawianych przez Prezesa UODO . Nie należy bagatelizować zalet , które daje audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami w Dzierżoniowie – być może to badanie wyceniane na kilkaset złotych pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić kilka milionów euro, które trzeba byłoby zapłacić w wyniku ujawnienia nieprawidłowości.

Ochrona danych osobowych Dzierżoniów

Audyt i wdrożenie RODO w Dzierżoniowie powinien być postrzegany przez przedsiębiorców nie jako przykry obowiązek, ale jako krok do przodu , jeden z etapów innowacji. To szereg plusów , które przecież można wykorzystać do promocji i zaprezentować się jako firma, której ochrona danych osobowych w Dzierżoniowie nie jest obca. Ten gwarant bezpieczeństwa nie tylko zachęci klientów do współpracy z naszą firmą , ale także wpisze się w kanwę CSR – społecznej odpowiedzialności biznesowej. Jeśli aspekty wizerunkowe nie są dostatecznie dużym motywatorem, warto pomyśleć o tym, że jedno z najpoważniejszych zagrożeń – wyciek danych osobowych – zostało właśnie zminimalizowane. Proces wdrożenia RODO w Dzierżoniowie z kolei przekłada się na brak stresu , kontrolę nad przepływem treści oraz wypracowaniem pewnego rodzaju kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu. Pamiętajmy, że im szybciej się na [to działanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Dzierżoniowie – nakaz prawny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

Szkolenie z ochrony danych osobowych Dzierżoniów

Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Dzierżoniowie, który to zapewne ciekawi wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Dzierżoniowie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Pasjonujący sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Dzierżoniowie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Dzierżoniowie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

Obsługa danych osobowych Dzierżoniów

Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Dzierżoniowie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Dzierżoniowie czy też implementują procedury u podstaw, ale także regularnie zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Dzierżoniowie czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei ogniskują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie połączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

Inspektor ochrony danych Dzierżoniów

Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Dzierżoniowie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji ustawowych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Dzierżoniowie przez osoby kompetentne w dziedzinie protekcji danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Dzierżoniowie to też oszczędność dla właściciela firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nader obarczać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy postępując w taki sposób.

Cena wdrożenia RODO Dzierżoniów

Cena wdrożenia RODO w Dzierżoniowie zależy od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Dzierżoniowie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

 • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
 • Sposób przetwarzania danych osobowych;
 • Zakres przetwarzania danych osobowych;
 • Liczba pracowników, którzy mają zostać przeszkoleni ;
 • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
 • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
 • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

Najrozsądniej więc będzie osobiście złożyć zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele przedsiębiorstw nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Dzierżoniowie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Na rynku są firmy, które oferują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od całego szeregu elementów. Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień RODO to trudny i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO każda polska firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Dzierżoniowie i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Dzierżoniowie

Wolumen zmian, które prezentuje RODO wymaga stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba odpowiednio przygotować organizacje a także wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Dzierżoniowie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy zagadnienia, zasięg zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych i kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Dzierżoniów

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Dzierżoniowie z zasady nastawione jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie prowadzimy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Zapoznanie się ze zmianami jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a również owocnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie procedur i polityk. Szkolenia przeprowadzane są przez specjalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl