Wdrożenie i szkolenie Rodo – Kępno

> Współczesne przepisy prawne kładą niebagatelny nacisk na poszanowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu ratyfikowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Dostosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich klientów . Sankcje za nieprzestrzeganie RODO w Kępnie sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Kępnie. Takie badanie pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Kępnie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Kępno

Wdrożenie RODO w firmie w Kępnie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Kępnie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Kępnie była wystarczająca, czy też należy wdrożyć pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Kępnie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Rekomendacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Kępnie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Kępnie – decyzja nakazowa Prezesa UODO przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Kępno

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Kępnie, który to bez wątpienia zaciekawił wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Kępnie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest kluczowa bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Kępnie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca kierujący na szkolenie swojego pracownika może śledzić postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Kępnie. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Kępno

  Wiele osób żyje w przekonaniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Kępnie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Kępnie czy też wdrażają działania od podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Kępnie czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie zespolenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Kępno

  Wśród różnych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Kępnie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Kępnie przez osoby kompetentne w obrębie ochrony danych osobowych to następny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Kępnie to przede wszystkim oszczędność dla właściciela firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub zbytecznie obciążać obecnego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Kępno

  Cena wdrożenia RODO w Kępnie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Kępnie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Kępnie – wszystkie obowiązki zostają powierzone odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

  Obecnie na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników. Ważne jest to, że wdrażanie postanowień RODO to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Kępnie i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO: