Oferta na wdrożenie i szkolenie RODO w Kłodzku i okolicach

Współczesne przepisy kładą znaczny nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie obywateli UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszelkich działalności, które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Kary za nieprzestrzeganie RODO w Bystrzycy Kłodzkiej sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Bystrzycy Kłodzkiej. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Bystrzycy Kłodzkiej.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Bystrzyca Kłodzka

Wdrożenie RODO w firmie w Bystrzycy Kłodzkiej nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Bystrzycy Kłodzkiej będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Ocena dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Bystrzycy Kłodzkiej była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Bystrzycy Kłodzkiej następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Bystrzycy Kłodzkiej, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu tę inwestycję zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Bystrzycy Kłodzkiej – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy nadmiernego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Bystrzyca Kłodzka

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Bystrzycy Kłodzkiej, który to z pewnością ciekawi wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Bystrzycy Kłodzkiej dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest potrzebna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Bystrzycy Kłodzkiej staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Bystrzycy Kłodzkiej. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione ścieżki szkoleniowe są na bieżąco uaktualniane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca poprawność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Bystrzyca Kłodzka

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na witrynie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna ze składowych tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Bystrzycy Kłodzkiej. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Bystrzycy Kłodzkiej czy też implementują procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają tematami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Bystrzycy Kłodzkiej lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei gromadzą i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie połączenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niepodważalnej jakości.

  Inspektor ochrony danych Bystrzyca Kłodzka

  Wśród różnych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Bystrzycy Kłodzkiej. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Bystrzycy Kłodzkiej przez osoby przeszkolone w dziedzinie ochrony danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Bystrzycy Kłodzkiej to także oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nader obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać przy pomocy outsourcingu. Problematyka , czy warto wskazywać inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Bystrzyca Kłodzka

  Cena wdrożenia RODO w Bystrzycy Kłodzkiej jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki zaczynają się od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Bystrzycy Kłodzkiej była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do podliczenia kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Bystrzycy Kłodzkiej – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie zakładu do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od szeregu czynników. Ważne jest to, że realizowanie postanowień RODO to skomplikowany i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad określonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje konsultingu w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Kłodzku i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl