Wdrożenie i szkolenie RODO w Lądku-Zdroju

Współczesne zapisy prawne kładą ogromny nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu wdrożono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Dostosowanie się do zapisów prawa unijnego wymagane jest od wszystkich osób prawnych , które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich kontrahentów . Sankcje finansowe za zaniechanie przestrzegania RODO w Lądku Zdroju oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele mniej kosztownym, pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Lądku Zdroju. Takie badanie pozwoli uniknąć nieprzyjemnych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie kluczowe jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Lądku Zdroju.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Lądek Zdrój

Wdrożenie RODO w firmie w Lądku Zdroju nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Lądku Zdroju będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w międzynarodowej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie kluczowy , stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie aspekty mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Lądku Zdroju była satysfakcjonująca , czy też należy wprowadzić drobne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Lądku Zdroju następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Lądku Zdroju, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje oparcie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Lądku Zdroju – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Lądek Zdrój

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Lądku Zdroju, który to z pewnością zaciekawił wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Lądku Zdroju dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której wiedza jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być przeprowadzony zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Lądku Zdroju staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Lądku Zdroju. Nie trzeba dodawać , że przedstawione wiadomości są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący poprawność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Lądek Zdrój

  Wielu osobom wydaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Lądku Zdroju. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Lądku Zdroju czy też implementują procedury od podstaw, ale także na bieżąco zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Lądku Zdroju bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej kwestii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei kondensują i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Lądek Zdrój

  Pośród rozmaitych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Lądku Zdroju. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Lądku Zdroju przez osoby umiejętne w dziedzinie ochrony danych osobowych to dodatkowy element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Lądku Zdroju to przede wszystkim oszczędność dla szefostwa firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub zbytecznie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych działalnościach nie ma ustawowego nakazu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Lądek Zdrój

  Cena wdrożenia RODO w Lądku Zdroju jest zależna od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Lądku Zdroju była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kosztorysu interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Lądku Zdroju – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przeszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

Obecnie na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od szeregu elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że realizowanie postanowień RODO to złożony i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO wszystkie firmy muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Lądku-Zdroju i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl