Wdrożenie i szkolenie RODO w Dusznikach-Zdroju

Obecne  przepisy kładą  niebagatelny  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie  obywateli   UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu  nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO.  Przestrzeganie  zapisów rozporządzenia  wymagane jest od  wszystkich  działalności, które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich  kontrahentów .  Sankcje  za nieprzestrzeganie  RODO w Dusznikach-Zdroju  oscylują wokół nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym ,  pewniejszym i prostszym  rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Dusznikach-Zdroju. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Dusznikach-Zdroju.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Duszniki-Zdrój

Wdrożenie RODO w firmie w Dusznikach-Zdroju nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego przedsiębiorcę . To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Dusznikach-Zdroju będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozbić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Dusznikach-Zdroju była wystarczająca, czy też należy wprowadzić pewne korekty .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Dusznikach-Zdroju następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Dusznikach-Zdroju, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Dusznikach-Zdroju – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Duszniki-Zdrój

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Dusznikach-Zdroju, który to niewątpliwie zastanawia wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Dusznikach-Zdroju dzielą się na dwie części : część ogólną, której znajomość jest kluczowa niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Pasjonujący sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Dusznikach-Zdroju staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym ukończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Dusznikach-Zdroju. Oczywiste jest również to , że przedstawione wiadomości są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Duszniki-Zdrój

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Dusznikach-Zdroju. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Dusznikach-Zdroju czy też wdrażają działania u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają kwestiami nakazanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Dusznikach-Zdroju czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym przedsięwzięciu mogą zapewnić rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie zespolenie wszystkich kompetencji w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w taki sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Duszniki-Zdrój

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest niezależny Inspektor Ochrony Danych w Dusznikach-Zdroju. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Dusznikach-Zdroju przez osoby umiejętne w dziedzinie ochrony danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Dusznikach-Zdroju to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obciążać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy czyniąc ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Duszniki-Zdrój

  Cena wdrożenia RODO w Dusznikach-Zdroju jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy niezbyt skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Dusznikach-Zdroju była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Funkcjonalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany kontrola bezpieczeństwa danych ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kosztów interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiemu współdziałaniu właściciele firm nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Dusznikach-Zdroju – cały proces zostaje powierzony odpowiednio przygotowanym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów przyniosą wyłącznie benefity .

Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od wielu elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że realizowanie postanowień RODO to złożony i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obowiązkowych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu. Wdrażamy RODO w Dusznikach-Zdrój i w okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Dusznikach-Zdrój

Ilość zmian, które prezentuje RODO wymusza utworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który należy odpowiednio wykwalifikować swoją organizację i wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Dusznikach-Zdrój. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy pojęcia, rozpiętość zadań, które są do wykonania, zasadność ochrony danych oraz tło historyczne, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Duszniki-Zdrój

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Dusznikach-Zdrój z reguły skierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a także owocnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie polityk i procedur. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl