Wdrożenie i szkolenie RODO w Jaworznie i okolicach

Obecne przepisy prawne kładą znaczny nacisk na respektowanie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro członków UE , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu wdrożono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Dostosowanie się do zapisów dokumentu wymagane jest od wszelkich osób prawnych , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich klientów . Mandaty za nierespektowanie RODO w Jaworznie wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Jaworznie. Taka kontrola pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Jaworznie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Jaworzno

Wdrożenie RODO w firmie w Jaworznie nie należy do prostych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Jaworznie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozłożyć na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Jaworznie była adekwatna , czy też należy zarządzić pewne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Jaworznie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Jaworznie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Jaworznie – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Jaworzno

  Wróćmy znów do tematu szkolenia dla firm w Jaworznie, który to zapewne zaciekawił wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Jaworznie dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacyjnego pracownicy użytkują z e-platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Ciekawy sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Jaworznie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Jaworznie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco uaktualniane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Jaworzno

  Wiele osób sądzi , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Jaworznie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Jaworznie czy też wdrażają działania u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Jaworznie czy też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – wedle powinności – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie zespolenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i działający mechanizm – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Jaworzno

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Jaworznie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna wspierająca administratora w wypełnianiu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Jaworznie przez osoby umiejętne w dziedzinie protekcji danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Jaworznie to przede wszystkim oszczędność dla przedsiębiorcy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowej osoby lub niepotrzebnie obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można skutecznie rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy korzystnie dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Jaworzno

  Cena wdrożenia RODO w Jaworznie zależy od zakresu usług, stopnia rozbudowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Jaworznie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Jaworznie;

  Najlepiej zatem osobiście złożyć zapytanie co do kalkulacji interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Jaworznie – wszystkie obowiązki zostają powierzone odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie zdecydowanie dobrą decyzją .

  Należy pamiętać, że wdrażanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów a również niezbędnych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników.

  Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO wszystkie firmy muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Jaworznie i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Jaworznie

  Ilość zmian, które wprowadza RODO wymusza stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który trzeba stosownie przygotować organizacje oraz wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Jaworznie. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, tłumaczy pojęcia, zasięg zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych i zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Jaworzno

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Jaworznie zwykle nakierowane jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces a również poprawnie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie procedur i polityk. Szkolenia wykonywane są przez profesjonalistów.
  Wdrażamy RODO w Jaworznie i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl