Wdrożenie RODO w Żywcu i okolicach

Od 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych, w wyniku którego wszystkie firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE i ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to najistotniejsze podłoże nadchodzących zmian, jednakże nie można go mylić z ustawą o ochronie danych osobowych

Kontakt:

Najważniejsze jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów a także koniecznych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje pomocy w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Żywcu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Żywcu

Ilość zmian, które prezentuje RODO wymaga zorganizowanie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się należycie wykwalifikować swoją organizację plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Żywcu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy pojęcia, zakres zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych a także kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Żywiec

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Żywcu z reguły kierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie prezentuje RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces i efektywnie realizować nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia realizowane są przez specjalistów.

Wdrażamy RODO w Żywcu i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl