Wdrożenie RODO w Żywcu i okolicach

Obecne  przepisy kładą   zasadniczy  nacisk na  poszanowanie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  UE , cztery lata temu  uchwalono, a dwa lata temu wdrożono  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych,  znane jako  RODO. Dostosowanie się do  zapisów  prawa unijnego wymagane jest od  wszystkich  działalności, które na co dzień  zajmują się danymi osobowymi swoich  kontrahentów . Kary  za  zaniechanie przestrzegania RODO w Żywcu  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele  mniej kosztownym,  pewniejszym i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Żywcu.  Taka kontrola pozwoli uniknąć  dotkliwych  kar, a jednocześnie wskaże miejsca , gdzie  konieczne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Żywcu.

Kontakt:

Najważniejsze jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to złożony i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów a także koniecznych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad określonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje pomocy w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Żywcu i okolicach.

Wdrożenie RODO Żywiec

Wdrożenie RODO w firmie w Żywcu nie należy do najłatwiejszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może zgubić niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Żywcu będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe kroki:

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zaplanowanych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w temacie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszelkie czynniki mające na celu poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Żywcu była adekwatna , czy też należy wdrożyć drobne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Żywcu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Adnotacje obejmują zarówno metody , w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Żywcu, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Żywcu – nakaz prawny Prezesa UODO przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Żywiec

  Wróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Żywcu, który to zapewne zastanawia wszystkich właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Żywcu dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być realizowany zdalnie. Pasjonujący sposób przygotowania ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz przystępna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Żywcu staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może kontrolować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wydrukowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Żywcu. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem faktycznym .

  Obsługa danych osobowych Żywiec

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jedna z części tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Żywcu. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Żywcu czy też wdrażają działania od podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają tematami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Żywcu lub przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei zbierają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym bazuje kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich atrybutów w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w ten sposób możliwe będzie pozyskiwanie nowych i utrzymywanie dotychczasowych klientów .

  Inspektor ochrony danych Żywiec

  Pośród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Żywcu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w wypełnianiu nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Żywcu przez osoby przeszkolone w dziedzinie protekcji danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Żywcu to także oszczędność dla właściciela firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nader obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Kwestia, czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niepodważalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego przymusu wyznaczenia inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z pożytkiem dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Żywiec

  Cena wdrożenia RODO w Żywcu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Żywcu była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać poddani szkoleniu ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność online i prezencja na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany kontrola bezpieczeństwa danych ;

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl