Wdrożenie RODO w Szczecinie i okolicach

Już 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie RODO, w wyniku którego organizacje dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do wymogów Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie danych. RODO to najważniejsze źródło nadciągających zmian, proszę jednak nie mylić z UOD.

Kontakt:

Proszę zwrócić uwagę na to, że wypełnienie postanowień RODO to zawiły i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów. Na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu elementów.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO organizacje muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Szczecinie i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Szczecinie

Ilość zmian, które wprowadza RODO wymaga uruchomienie zupełnie nowego systemu prawnego, na który należy należycie przygotować firmę plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Szczecinie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy pojęcia, zasięg zadań, które są do przeprowadzenia, zasadność ochrony danych oraz kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Szczecin

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Szczecinie z zasady nastawione jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu pokazanie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces i efektywnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji polityk i procedur. Szkolenia wykonywane są przez profesjonalistów.

Wdrażamy RODO w Szczecinie i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl