Wdrożenie RODO w Sosnowcu i okolicach

Już 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych, w wyniku którego wszystkie firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do wymogów UE a także ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to najważniejsze źródło nadchodzących zmian, jednakże nie można go mylić z UOD.

Kontakt:

Proszę zwrócić uwagę na to, że realizowanie postanowień RODO to zawiły i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów i niezbędnych zasobów. Obecnie na rynku są firmy, które proponują dużo usług związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do stosowania rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od wielu czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli Twoja firma potrzebuje porady w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.
Wdrażamy RODO w Sosnowcu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Sosnowcu

Wolumen zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymaga stworzenie zupełnie nowego systemu prawnego, na który powinno się stosownie wykwalifikować firmy plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Sosnowcu. Szkolenie zapoznawcze i wprowadzające, wyjaśnia pojęcia, skala zadań, które są do zrealizowania, trafność ochrony danych oraz kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Sosnowiec

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Sosnowcu zwykle zorientowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przybliżenie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces oraz sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie polityk i procedur. Szkolenia przeprowadzamy są przez specjalistów.
Wdrażamy RODO w Sosnowcu i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl