Wdrożenie RODO Sosnowiec i okolice

RODO czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, ma obowiązywać od 25 maja 2018 r., w wyniku którego organizacje dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie danych. RODO to najważniejsze podłoże nadchodzących zmian, proszę jednak nie mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:


Obecnie na rynku są firmy, które oferują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie firmy do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od szeregu elementów. Ważne jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, przewidywanych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wdrożenia w przedsiębiorstwie RODO zapraszamy do kontaktu.

W jakich miastach wdrażamy RODO: