Wdrożenie RODO w Sopocie i okolicach

Obecne   przepisy prawne kładą  niebagatelny  nacisk na  przestrzeganie  tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie   członków  Unii Europejskiej , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu  ratyfikowano  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie  RODO.  Przestrzeganie  zapisów  dokumentu  wymagane jest od  wszystkich  działalności, które na co dzień obcują z  danymi osobowymi swoich klientów .  Mandaty za  zaniechanie przestrzegania RODO w Sopocie  sięgają  nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym  i  łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Sopocie. Takie badanie  pozwoli uniknąć nieprzyjemnych  kar, a jednocześnie wskaże  punkty , gdzie niezbędne  jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Sopocie.

Kontakt:

Ważne jest to, że wprowadzenie postanowień RODO to trudny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów a także niezbędnych zasobów. Na rynku są firmy, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od całego szeregu czynników.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO wszystkie firmy muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz konsultingu w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Sopocie i okolicach.

Wdrożenie RODO Sopot

Wdrożenie RODO w firmie w Sopocie nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniego przeszkolenia może zaskoczyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system pozyskiwania , przechowywania, oraz zabezpieczenia danych osobowych . Skala przedsiębiorstwa, lokalizacja czy zasięg oferty nie stanowi ułatwienia: wdrożenie RODO w małej firmie w Sopocie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można rozdzielić na cztery podstawowe składowe :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by rozpocząć dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania potencjalnych niebezpieczeństw . Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne mechanizmy będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Sopocie była wystarczająca, czy też należy wprowadzić drobne modyfikacje .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Sopocie następuje w oparciu o rekomendacje doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Wskazania obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Sopocie, jak również utrzymanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda decyzja i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w obowiązującym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie implementacji nowych działań nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu ten krok zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Sopocie – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy niepotrzebnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Sopot

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Sopocie, który to bez wątpienia ciekawi wielu przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Sopocie dzielą się na dwie części : część ogólną, której wiedza jest elementarna niezależnie od piastowanego stanowiska, oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Interesujący sposób przeprowadzenia wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Sopocie staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może nadzorować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego wydrukowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza nauczaniem pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Sopocie. Nie trzeba dodawać , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Sopot

  Wielu osobom zdaje się , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących dość rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Sopocie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Sopocie czy też wdrażają procedury u podstaw, ale także na bieżąco zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Sopocie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej niszy mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie scalenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący system – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o najwyższej jakości.

  Inspektor ochrony danych Sopot

  Wśród zróżnicowanych ofert nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Sopocie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji ustawowych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Sopocie przez osoby kompetentne w obrębie ochrony danych osobowych to następny element zabezpieczający przepływ i zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Zewnętrzny IOD w Sopocie to też oszczędność dla właściciela firmy – nie ma potrzeby, by zatrudniać nowego pracownika lub nader obarczać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać za pomocą outsourcingu. Problematyka , czy warto wyznaczać inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych działalnościach nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując to działanie .

  Cena wdrożenia RODO Sopot

  Cena wdrożenia RODO w Sopocie jest zależna od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy nieskomplikowanych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Sopocie była możliwa do sporządzenia, konieczne będzie przekazanie poniższych informacji:

  • Zakres świadczonych usług przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy mają zostać poddani szkoleniu;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Regularność, z jaką ma być wykonywany badanie RODO ;

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl