Wdrożenie RODO Słupsk i okolice

RODO czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, ma obowiązywać od 25 maja 2018 r., w wyniku którego wszystkie firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to podstawowe podłoże nadciągających zmian, proszę jednak nie mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:


Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie zakładu do stosowania RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to zawiły i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz koniecznych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i od czego w ogóle zacząć? Do realizacji wymagań RODO wszystkie firmy muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje konsultingu w zakresie przygotowania zakładu do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.

W jakich miastach wdrażamy RODO: