Wdrożenie RODO Sieradz i okolice

RODO czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, ma obowiązywać od 25 maja 2018 r., w wyniku którego wszystkie firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. RODO to najistotniejsze podłoże nadchodzących zmian, ale nie można go mylić z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kontakt:


Na rynku jest wiele firm, które proponują dużo usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od sporej grupy czynników. Należy pamiętać, że wprowadzenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz konsultingu w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

W jakich miastach wdrażamy RODO: