Wdrożenie RODO w Rybniku i okolicach

Już 25 maja 2018 roku w życie weszło rozporządzenie RODO, w wyniku którego organizacje muszą dostosować swoje systemy informatyczne do wymogów UE i ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to główne podłoże nadchodzących zmian, jednakże nie można go mylić z UOD.

Kontakt:

Należy pamiętać, że wypełnienie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to trudny i kilkuetapowy proces który wymaga określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów a również koniecznych zasobów. Obecnie na rynku jest wiele firm, które oferują szereg usług określających zasady wdrożenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od wielu czynników.

Co jest najważniejsze przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO każda firma musi tratować bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie RODO zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Rybniku i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Rybniku

Wolumen zmian, które przedstawia RODO egzekwuje uruchomienie zaktualizowanego systemu prawnego, na który powinno się należycie wykwalifikować organizacje plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Rybniku. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, tłumaczy pojęcia, zasięg zadań, które są do zrealizowania, zasadność ochrony danych a także zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Rybnik

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Rybniku z zasady nastawione jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie realizujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Identyfikacja zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zrozumieć ich proces a także sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w organizacji procedur i polityk. Szkolenia przeprowadzane są przez specjalistów.
Wdrażamy RODO w Rybniku i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl