Wdrożenie RODO w Przemyślu i okolicach

Już 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie RODO, w wyniku którego firmy dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów Unii Europejskiej i ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to najistotniejsze źródło nadchodzących zmian, proszę jednak nie mylić z UOD.

Kontakt:

Najważniejsze jest to, że wprowadzenie postanowień RODO to skomplikowany i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów a również niezbędnych zasobów. Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania RODO, wymaga czasu i zależy od wielu elementów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez RODO i od czego w ogóle zacząć? Do wdrożenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje konsultingu w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu.

Wdrażamy RODO w Przemyślu i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Przemyślu

Ilość zmian, które wprowadza rozporządzenie RODO wymaga stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który powinno się należycie przygotować organizacje plus wszystkich zatrudnionych pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Przemyślu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, objaśnia pojęcia, ramy zadań, które są do zrealizowania, trafność ochrony danych oraz zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Przemyśl

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Przemyślu z reguły nastawione jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej mogących podejmować decyzje. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Celem szkolenia jest przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych powiązanych z wdrożeniem regulacji RODO. Zapoznanie się ze zmianami jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces i skutecznie wprowadzić nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w zakładzie pracy procedur i polityk. Szkolenia wykonywane są przez fachowców.
Wdrażamy RODO w Przemyślu i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl