Wdrożenie RODO Opoczno i okolice

RODO czyli rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, obowiązywać będzie od 25 maja 2018 r., w wyniku którego firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do wymogów Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie danych. RODO to najistotniejsze podłoże nadciągających zmian, ale nie można go mylić z UOD.

Kontakt:


Obecnie na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od wielu elementów. Proszę zwrócić uwagę na to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to skomplikowany i kilkuetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, szacunkowych kosztów oraz obligatoryjnych zasobów.

Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje konsultingu w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.

W jakich miastach wdrażamy RODO: