Wdrożenie RODO Olsztyn i okolice

RODO czyli unijne rozporządzenie, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych, obowiązywać będzie od 25 maja 2018 r., w wyniku którego przedsiębiorstwa dostosowywać będą swoje systemy informatyczne do przepisów UE oraz ustawy o ochronie danych. Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych to podstawowe podłoże nadchodzących zmian, jednakże nie można go mylić z UOD.

Kontakt:


Obecnie na rynku istnieje wiele firm, które oferują dużo usług związanych z wdrożeniem RODO. Przygotowanie firmy do wdrożenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy elementów. Istotne jest to, że realizowanie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to mozolny i wieloetapowy proces wymagający określenia przez ADO zakresu prac, czasu realizacji, prognozowanych kosztów oraz niezbędnych zasobów.

Na co zwrócić uwagę przy wdrażaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do realizacji wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz konsultingu w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO zapraszamy do kontaktu.

W jakich miastach wdrażamy RODO: