Wdrożenie i szkolenie RODO w Olsztynie i okolicach

Obecne prawo kładzie znaczny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Mając na uwadze dobro obywateli Unii Europejskiej , cztery lata temu uchwalono, a dwa lata temu nabrało mocy prawnej Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zapisywane jako RODO. Stosowanie się do zapisów rozporządzenia wymagane jest od wszelkich działalności, które na co dzień obcują z danymi osobowymi swoich interesariuszy. Sankcje finansowe za nieprzestrzeganie RODO w Olsztynie wynoszą nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , pewniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Olsztynie. Takie badanie pozwoli uniknąć bolesnych kar, a jednocześnie wskaże punkty , gdzie konieczne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Olsztynie.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Olsztyn

Wdrożenie RODO w firmie w Olsztynie nie należy do najprostszych zadań – podejmowanie takiego działania bez uprzedniej edukacji może pogrążyć niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę www czy poinformowanie kontrahenta o sposobie przetwarzania danych – to cały system gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Skala przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Olsztynie będzie nie mniejszym przedsięwzięciem od implementacji prawnej w globalnej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest całkowicie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by prowadzić dalsze prace w zakresie ochrony danych osobowych i określania możliwych zagrożeń. Należy uwzględnić fakt , iż zupełnie inne usługi będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zgoła inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Badanie dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie poszanowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Olsztynie była wystarczająca, czy też należy wprowadzić drobne innowacje.
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Olsztynie następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych audytorów. Rekomendacje obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Olsztynie, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda opinia i wszelkie rekomendacje znajdują swoje źródło w prawomocnym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych metod nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu wybadanie zdecydujemy, tym mniej agresywnie wdrożymy RODO krok po kroku w Olsztynie – decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbędnego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Olsztyn

  Powróćmy ponownie do tematu szkolenia dla firm w Olsztynie, który to bez wątpienia ciekawi wszystkich przedsiębiorców . Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Olsztynie dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest elementarna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu kształcenia pracownicy użytkują z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być wypełniany zdalnie. Pasjonujący sposób przygotowania wykładów, łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Olsztynie staje się jeszcze prostsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca wysyłający na szkolenie swojego pracownika może badać postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje opcja bezpośredniego wygenerowania potwierdzenia ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również skorzystać ze szkolenia IOD w Olsztynie. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że przedstawione treści są na bieżąco aktualizowane i korygowane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutny wymóg gwarantujący zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Olsztyn

  Wiele osób jest pewna , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie internetowej zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących niezwykle rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Olsztynie. Istnieją specjalistyczne podmioty zewnętrzne, które nie tylko organizują szkolenia, wykonują audyty RODO w Olsztynie czy też implementują działania u podstaw, ale także w czasie rzeczywistym zarządzają kwestiami wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . Przykładem takiego działania jest sporządzanie dokumentacji RODO w Olsztynie bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tej materii mogą zapewnić rozbudowane zespoły, w skład których wchodzą doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei zbierają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe więc będzie zespolenie wszystkich umiejętności w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w ten sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Olsztyn

  Pośród zróżnicowanych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych w Olsztynie. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji powierzonych obowiązków. Przejęcie funkcji IOD w Olsztynie przez osoby przeszkolone w obrębie protekcji danych osobowych to kolejny element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Olsztynie to także oszczędność dla szefostwa firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nadmiernie obciążać dotychczasowego personelu, skoro zadanie to można z powodzeniem rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest niezaprzeczalna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obowiązkowy. Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego obowiązku wskazania inspektora ochrony danych, lecz bez wątpienia zadziałamy z korzyścią dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Olsztyn

  Cena wdrożenia RODO w Olsztynie jest uzależniona od zakresu usług, stopnia organizacji firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki startują od kilkuset złotych przy prostych projektach, a kończą w okolicy kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Olsztynie była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przedłożenie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Sposób przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni zostać przeszkoleni ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany audyt ochrony danych osobowych w Olsztynie;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kalkulacji interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej kooperacji właściciele firm nie muszą się zastanawiać, jak wdrożyć RODO w Olsztynie – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w dziedzinie RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez wcześniejszej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów wyjdą nam wyłącznie na dobre.

Ważne jest to, że wypełnienie postanowień RODO to zawiły i wieloetapowy proces wymagający określenia przez administratora danych zakresu prac, czasu wdrożenia, przewidywanych kosztów a także obowiązkowych zasobów. Na rynku jest wiele firm, które oferują szereg usług związanych z przygotowaniem zakładu do wymogów RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia rozporządzenia RODO, wymaga czasu i zależy od sporej grupy czynników.

Na co zwrócić uwagę przy wprowadzaniu zasad nakreślonych przez rozporządzenie RODO i jak zacząć? Do wprowadzenia wymagań RODO każda polska firma musi podejść bardzo indywidualnie. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie wprowadzenia postanowień RODO zapraszamy do kontaktu.
Wdrażamy RODO w Olsztynie i okolicach.

W jakich miastach wdrażamy RODO:

Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Olsztynie

Wolumen zmian, które prezentuje RODO wymaga stworzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który powinno się stosownie wykwalifikować firmy a także wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Olsztynie. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, wyjaśnia zagadnienia, rozpiętość zadań, które są do zrealizowania, trafność ochrony danych oraz kontekst historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

Ochrona danych osobowych szkolenie Olsztyn

Szkolenie wdrożeniowe RODO w Olsztynie zwykle nastawione jest do dyrekcji, zarządu firmy lub kadry menedżerskiej, kierowniczej mogących podejmować decyzje. Szkolenie wykonujemy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu prezentacja rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Poznanie zmian jakie wprowadza RODO, pozwoli przygotować się i zgłębić ich proces i sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w firmie polityk i procedur. Szkolenia wykonywane są przez specjalistów.

Wdrażamy RODO w Olsztynie i okolicach.

Pozdrawiamy,
Zespół Ekspertów odoRODO24.pl