Wdrożenie i szkolenie RODO w Nowym Targu i okolicach

Współczesne zapisy prawne kładą niebagatelny nacisk na przestrzeganie tajności danych osobowych. Z myślą o bezpieczeństwie członków UE , cztery lata temu stworzono , a dwa lata temu wdrożono Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO. Stosowanie się do zapisów prawa unijnego wymagane jest od wszelkich firm , które na co dzień zajmują się danymi osobowymi swoich kontrahentów . Sankcje za zaniechanie przestrzegania RODO w Nowym Targu sięgają nawet 20 milionów euro, dlatego o wiele tańszym , bezpieczniejszym i prostszym rozwiązaniem jest audyt zgodności z RODO w Nowym Targu. Takie badanie pozwoli uniknąć dotkliwych kar, a jednocześnie wskaże obszary, gdzie niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych w Nowym Targu. ODO obowiązuje już 25 maja 2018 roku, w wyniku którego wszystkie firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do przepisów UE i ustawy o ochronie danych. RODO to podstawowe źródło nadchodzących zmian, proszę jednak nie mylić z UOD.

Kontakt – Inspektor Ochrony Danych

Wdrożenie RODO Nowy Targ

Wdrożenie RODO w firmie w Nowym Targu nie należy do łatwych zadań – podejmowanie takiego przedsięwzięcia bez uprzedniego przeszkolenia może zgubić niejednego właściciela przedsiębiorstwa. To nie tylko wstawienie klauzuli na stronę internetową czy poinformowanie klienta o sposobie przetwarzania danych – to cały sposób gromadzenia, przechowywania, oraz zabezpieczenia danych personalnych. Rozmiar przedsiębiorstwa, miejsce siedziby czy zasięg oferty nie jest ułatwieniem : wdrożenie RODO w małej firmie w Nowym Targu będzie nie mniejszym wyzwaniem od implementacji legalnej w globalnej korporacji. Cały proces można wyszczególnić podzielić na cztery podstawowe etapy :

 • Analiza potrzeb i ryzyka: dostosowanie przedsięwziętych środków i ocena adekwatności zarządzonych działań. Krok ten jest absolutnie niezbędny, stanowi punkt wyjścia, by kontynuować dalsze prace w kwestii ochrony danych osobowych i określania potencjalnych zagrożeń. Należy wziąć pod uwagę, iż zupełnie inne środki będą potrzebne jednoosobowym działalnościom gospodarczym i mikrofirmom, a zupełnie inne kroki podejmą rozbudowane holdingi i konglomeraty przedsiębiorstw.
 • Analiza dotychczas podejmowanych działań: audytowi zostaną poddane wszystkie czynniki mające za zadanie respektowanie RODO: od tego, jak brzmi klauzula o przetwarzaniu danych osobowych aż po ogólne bezpieczeństwo informacji w firmie. Na podstawie tego następuje werdykt, czy dotychczasowa ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie w Nowym Targu była satysfakcjonująca , czy też należy wdrożyć pewne zmiany .
 • Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji: wdrożenie RODO w firmie w Nowym Targu następuje na podstawie rekomendacji doświadczonych i wykwalifikowanych rewidentów . Zalecenia obejmują zarówno sposoby, w jaki ma nastąpić wdrożenie RODO w Nowym Targu, jak również ustabilizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Każda procedura i wszelkie rekomendacje znajdują swoje odzwierciedlenie w faktycznym akcie prawnym, jakim jest ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Ocena podjętych działań: po okresie wdrożenia nowych standardów nastąpić musi ich weryfikacja i kontrola. Działanie to ma na celu to przedsięwzięcie zdecydujemy, tym łagodniej wdrożymy RODO krok po kroku w Nowym Targu – decyzja nakazowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przysporzy zbytecznego pośpiechu i natłoku obowiązków.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych Nowy Targ

  Powróćmy z powrotem do tematu szkolenia dla firm w Nowym Targu, który to z pewnością ciekawi wielu właścicieli firm. Szkolenia z bezpieczeństwa informacji w Nowym Targu dzielą się na dwa etapy: część ogólną, której znajomość jest konieczna bez względu na piastowane stanowisko , oraz część specjalistyczną. Podczas procesu edukacji pracownicy korzystają z internetowych platform szkoleniowych, dzięki czemu kurs może być odbyty zdalnie. Pasjonujący sposób przeprowadzenia ćwiczeń , łatwo przyswajalna wiedza oraz atrakcyjna forma szkolenia sprawia, że przygotowanie RODO w Nowym Targu staje się jeszcze przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dodatkowo, pracodawca delegujący na szkolenie swojego pracownika może obserwować postępy, a po pomyślnym zakończeniu kursu istnieje możliwość bezpośredniego pobrania certyfikatu ukończenia szkolenia. Poza edukacją pracowników, kierowników, dyrektorów i członków zarządu, można również zdecydować się na szkolenia IOD w Nowym Targu. Oczywiste jest również to , że przedstawione ścieżki edukacyjne są na bieżąco aktualizowane i poprawiane w przypadku zmian prawnych – jest to absolutna podstawa gwarantująca zgodność informacji ze stanem powszechnie obowiązującym.

  Obsługa danych osobowych Nowy Targ

  Wiele osób żyje w przeświadczeniu , że istotą rozporządzenia o ochronie danych jest wyskakująca na stronie www zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jest to tylko jeden z elementów tworzących całkiem rozbudowany system, jakim jest obsługa RODO w Nowym Targu. Istnieją wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które nie tylko przeprowadzają szkolenia, wykonują audyty RODO w Nowym Targu czy też implementują procedury od podstaw, ale także regularnie zarządzają tematami wskazywanymi przez Prezesa UODO. Przykładem takiej usługi jest sporządzanie dokumentacji RODO w Nowym Targu bądź też przejęcie obowiązków i wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych. Sukces w tym obszarze mogą zagwarantować rozbudowane zespoły, wśród których znajdą się doświadczeni prawnicy, biegli archiwiści, fachowcy z zakresu infrastruktury IT oraz odpowiedzialni rewidenci administracyjni. Całą wiedzę z kolei skupiają i przekazują trenerzy oraz szkoleniowcy, którzy – siłą rzeczy – reprezentują całość zespołu, na którym opiera się kancelaria ochrony danych osobowych. Kluczowe zatem będzie złączenie wszystkich zalet w jeden sprawnie zarządzany i funkcjonujący organizm – tylko w taki sposób możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług o niekwestionowanej jakości.

  Inspektor ochrony danych Nowy Targ

  Pośród rozmaitych ofert szczególne zainteresowanie wzbudza propozycja, jaką jest outsourcingowy Inspektor Ochrony Danych w Nowym Targu. Inspektor ochrony danych – w skrócie IOD – to osoba fizyczna pomagająca administratorowi w realizacji nakazanych czynności . Przejęcie funkcji IOD w Nowym Targu przez osoby umiejętne w dziedzinie ochrony danych osobowych to dodatkowy element prewencji i zarządzania informacjami w firmie . Zewnętrzny IOD w Nowym Targu to także oszczędność dla właściciela firmy – nie trzeba zatrudniać nowej osoby lub nadmiernie obarczać obecnego personelu, skoro usługę tą można skutecznie rozwiązać przy użyciu outsourcingu. Problematyka , czy warto delegować inspektora ochrony danych jest bezsporna – dla niektórych podmiotów (np. organy publiczne, podmioty przetwarzające dane na dużą skalę) IOD jest obligatoryjny . Przy innych formach prawnych nie ma ustawowego nakazu wskazania inspektora ochrony danych, lecz z pewnością zadziałamy korzystnie dla firmy wykonując ten krok .

  Cena wdrożenia RODO Nowy Targ

  Cena wdrożenia RODO w Nowym Targu jest uzależniona od zakresu usług, stopnia zorganizowania firmy oraz opieki, jakiej wymaga przedsiębiorstwo. Stawki rozpoczynają się od kilkuset złotych przy mniej skomplikowanych projektach, a kończą w granicach kilku tysięcy złotych przy rozbudowanych spółkach. Aby oferta na wdrożenie RODO w Nowym Targu była jak najbliższa realiom rynkowym , konieczne będzie przekazanie następujących informacji:

  • Świadczone usługi przez Twoją firmę;
  • Metody przetwarzania danych osobowych;
  • Zakres przetwarzania danych osobowych;
  • Liczba pracowników, którzy powinni się przeszkolić ;
  • Osobowość prawna klientów, którzy z Tobą współpracują (osoby fizyczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe działalności gospodarcze, itp.);
  • Działalność w Internecie i obecność na rynku e-commerce;
  • Jak często ma zostać wykonany badanie RODO ;

  Najlepszym rozwiązaniem będzie osobiste zapytanie co do kalkulacji interesujących nas usług lub obsługi firmowej w zakresie RODO. Dzięki takiej współpracy właściciele przedsiębiorstw nie muszą rozmyślać , jak wdrożyć RODO w Nowym Targu – cały proces zostaje powierzony odpowiednio wyszkolonym specjalistom. Nie eksperymentujmy w obszarze RODO, nie interpretujmy przepisów prawa bez uprzedniej konsultacji – tutaj zaufanie do wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych podmiotów będzie najrozsądniejszym posunięciem .

  Najważniejsze jest to, że wdrożenie postanowień europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych to zawiły i wieloetapowy proces który wymaga określenia przez ADO zakresu prac, czasu wdrożenia, prognozowanych kosztów i niezbędnych zasobów. Na rynku są firmy, które proponują szereg usług związanych z wdrożeniem rozporządzenia RODO. Przygotowanie przedsiębiorstwa do stosowania rozporządzenia RODO, może wymagać sporo czasu i zależy od szeregu czynników.

  Co jest najważniejsze przy wdrażaniu zasad wymaganych przez RODO i jak zacząć? Do wypełnienia wymagań RODO przedsiębiorstwa muszą tratować bardzo indywidualnie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo potrzebuje porady w zakresie ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu.

  Wdrażamy RODO w Nowym Targu i okolicach.

  W jakich miastach wdrażamy RODO:

  Szkolenie RODO w przedsiębiorstwie w Nowym Targu

  Wolumen zmian, które przedstawia rozporządzenie RODO wymusza wprowadzenie zaktualizowanego systemu prawnego, na który powinno się odpowiednio wykwalifikować organizacje plus wszystkich jej pracowników. Szkolenie wstępne dla pracowników z RODO w Nowym Targu. Szkolenie wprowadzające i zapoznawcze, wyjaśnia zagadnienia, ramy zadań, które są do zrealizowania, słuszność ochrony danych oraz zarys historyczny, kontekst wizerunkowy i prawny.

  Ochrona danych osobowych szkolenie Nowy Targ

  Szkolenie wdrożeniowe RODO w Nowym Targu z reguły skierowane jest do zarządu firmy, dyrekcji lub kadry kierowniczej, menedżerskiej o kompetencjach decyzyjnych. Szkolenie przeprowadzamy dla całej kadry pracowniczej. Ma ono na celu przedstawienie rozporządzenia i zmian prawnych związanych z wprowadzeniem regulacji RODO. Zapoznanie się ze zmianami jakie przedstawia RODO, pozwoli przygotować się i poznać ich proces a także poprawnie wdrożyć nowe przepisy i zasady do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie polityk i procedur. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów.

  Wdrażamy RODO w Nowym Targu i okolicach.

  Pozdrawiamy,
  Zespół Ekspertów odoRODO24.pl